Młodzi naukowcy wolą wyjechać za granicę niż pracować w Polsce

Podziel się z innymi

Prawie 80 proc. młodych naukowców deklaruje chęć rozpoczęcia pracy w polskich uczelniach i instytucjach badawczych. Jednak aż 65,4 proc. bierze pod uwagę wyjazd za granicę, jeżeli okaże się, że w Polsce nie ma zatrudnienia, jakie odpowiadałoby ich aspiracjom.

Młodzi naukowcy czują się na siłach, by podjąć pracę za granicą

Młodzi naukowcy czują się na siłach, aby wyjechać do pracy za granicę. Uważają, że pod względem przygotowania językowego oraz merytorycznego są do tego dobrze przygotowani. W tych okolicznościach to, co mogłoby ich powstrzymać przed wyjazdem, to wyłącznie kwestie osobiste.

Nikt się temu nie dziwi

Eksperci wcale się temu nie dziwią. Podkreślają, że aktualnie młodym uczonym stawia się wymagania na poziomie światowym, nie proponując w zamian warunków pracy nawet w najmniejszym stopniu zbliżonych do zagranicznych. Młodzi naukowcy bardzo dobrze wiedzą, na jakie warunki mogą liczyć ich zagraniczni koledzy. Jeżeli wobec tego zdecydowanie lepsze warunki oferują im zagraniczne uczelnie, wolą wyjechać. Najwięcej korzyści z takiego wyjazdu mogą czerpać chemicy, fizycy i biolodzy, ponieważ tym sposobem mają szansę na nawiązanie kontaktu z dobrymi i znanymi badaczami spoza naszego kraju. Ponadto mają też dostęp do lepszej infrastruktury badawczej.

Niskie zarobki i biurokracja – to też motywuje do wyjazdu

Największą przeszkodę w rozwoju kariery na rynku krajowym stanowią – mała liczba ofert pracy w sektorze akademickim, niskie zarobki, a także czasowe umowy o pracę, które zdecydowanie uniemożliwiają stabilizację. Młodzi naukowcy, którzy uczyli się przez lata, otrzymywali niezbyt wygórowane stypendia i utrzymywali się z pracy zleconej, teraz oczekują poprawy sytuacji materialnej i nie chcą godzić się na propozycje pracy poniżej średniej krajowej. Wielu młodych ludzi za kolejną barierę wskazuje kulturę pracy w sektorze akademickim. Okazuje się również, że zniechęca ich również brak systemu motywacji pracowników.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]