Jak prawidłowo rozliczyć PIT 36 w 2023? Najważniejsze wskazówki dla podatników

Podziel się z innymi

Jak prawidłowo rozliczyć PIT-36 w 2023? Najważniejsze wskazówki dla podatników 

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to podatek pobierany w Polsce od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z uwagi na zmieniające się przepisy, przysługujące oraz inne uwarunkowania jego rozliczenie może wydawać się skomplikowane. Na szczęście rozliczenie PIT 2023 nie musi wiązać się ze stresem i groźbą pomyłki, która skutkuje tym, że trzeba składać wyjaśnienia w Urzędzie Skarbowym. Z czego warto skorzystać i jakich zasad przestrzegać?

Od czego zacząć rozliczenie PIT 36? 

Na początku garść ogólnych wskazówek, o których warto pamiętać niezależnie od tego, czy rozliczamy się składając PIT 37, czy PIT 36, czy też inny dokument. Warto pamiętać o:

 • zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów takich jak informacje o przychodach, kosztach uzyskania przychodów, dochodach z pracy, dochodach z inwestycji, darowiznach, umowach o dzieło, umowach o pracę;
 • podjęciu decyzji, czy rozliczamy się samodzielnie wchodząc na e urząd skarbowy dostępny na stronie Ministerstwa Finansów, czy też skorzystamy z usług biura rachunkowego;
 • przy samodzielnym rozliczeniu dokładna weryfikacja, czy wszystkie pola są wypełnione prawidłowo;
 • wprowadzenie wszelkich przysługujących odliczeń podatku, zgodnie z tym, jakie nam przysługują;
 • przesłanie wypełnionego formularza PIT do urzędu skarbowego przez Internet lub pocztą tradycyjną;
 • zapłacenie podatku, jeśli jest to konieczne.

Należy pamiętać o tym, aby zachować wszystkie dokumenty dotyczące PIT przez okres co najmniej 5 lat. Często pojawia się też pytanie do kiedy PIT powinien zostać złożony w urzędzie? Warto pamiętać, że termin składania rocznego zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia każdego roku. Jeśli nie możesz złożyć PIT w terminie, możesz ubiegać się o przedłużenie terminu składania zeznań podatkowych.

Rozliczenie PIT warto też wykonać korzystając z aplikacji, czy też programów do tego przeznaczonych. Program PIT pozwala nie tylko na szybkie rozliczenie, ale też eliminuje ryzyko popełnienia błędu. 

Rozlicz ePIT z PITax.pl i korzystaj z ulg

Jaki formularz wybrać przy rozliczeniu PIT?

Podstawową stawką PIT w Polsce jest 17%. Istnieją jednak wyjątki od tej stawki, takie jak np. zwolnienia podatkowe, preferencyjne stawki dla niektórych grup zawodowych czy stawki dla przedsiębiorców. Dlatego też często mogą powstawać wątpliwości jak rozliczyć PIT. Zawsze warto upewnić się, który nas obowiązuje korzystając ze strony podatki gov. 

Wybór formularza do rozliczenia podatku dochodowego zależy od rodzaju uzyskiwanego dochodu oraz sytuacji podatnika. Poniżej przedstawiam krótki przegląd najczęściej spotykanych formularzy PIT:

 1. PIT-36 – przeznaczony dla osób, które osiągnęły dochody z różnych źródeł, np. z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej.
 2. PIT-37 – przeznaczony dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i uzyskały z niej dochód.
 3. PIT-38 – przeznaczony dla osób, które osiągnęły wyłącznie dochody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 4. PIT-39 – przeznaczony dla osób, które uzyskały dochód z tytułu dzierżawy, podnajmu lub innej formy wynajmu nieruchomości.
 5. PIT-40 – przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody z tytułu pracy za granicą.
 6. PIT-28 – przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody z innych źródeł niż wymienione powyżej, np. z tytułu odsetek bankowych, sprzedaży nieruchomości czy dziedziczenia.

Warto pamiętać, że niektóre osoby są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej, np. przedsiębiorcy lub osoby, które w ciągu roku uzyskały przychody z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia na łączną kwotę powyżej 1000 zł.

Program PIT PITax.pl jest dostępny również w wersji na telefon

Szczególne dokumenty przy rozliczeniach 

Wśród dokumentów warto też wyróżnić PIT-11. Formularz PIT-11 to deklaracja podatkowa, którą składają pracodawcy, czyli osoby fizyczne lub prawne, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Formularz PIT-11 służy do rozliczenia i opłacenia przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za miesiąc poprzedzający miesiąc składania deklaracji.

Z kolei formularz PIT-2 to deklaracja podatkowa, którą składają osoby, które dokonały w danym roku podatkowym wypłaty honorariów z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

Jak rozliczyć składkę zdrowotną rozliczając PITy?

Składka zdrowotna 2023 wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli kwoty, od której jest pobierana (od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje także stawka 7,75% dla osób osiągających roczne przychody nieprzekraczające 24-krotności minimalnego wynagrodzenia). W przypadku umów o pracę składka zdrowotna jest pobierana przez pracodawcę i odprowadzana do ZUS wraz z innymi składkami. Składając Twój e-PIT składkę zdrowotną należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu (KUP), który zmniejsza podstawę opodatkowania.

Czy warto złożyć ePIT? 

Elektroniczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym, czyli ePITy jeszcze do niedawna budziły sporo emocji wśród podatników. Jednak składanie ePIT-u ma wiele zalet w porównaniu do tradycyjnej formy składania deklaracji papierowej. Dlaczego warto przesłać w tej formie PIT 36 2022? 

 • Szybkość i wygoda – dzięki ePIT-owi można złożyć deklarację podatkową bez wychodzenia z domu, przez internet, co jest szybsze i wygodniejsze niż składanie deklaracji w formie papierowej.
 • Bezpieczeństwo – ePIT jest podpisywany cyfrowo za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co gwarantuje jego bezpieczeństwo i uniemożliwia wprowadzenie fałszywych informacji.
 • Szybsze rozpatrywanie przez urząd – składając ePIT, można liczyć na szybsze rozpatrywanie deklaracji przez urząd skarbowy, ponieważ dane wprowadzone do systemu są od razu weryfikowane i przetwarzane.
 • Śledzenie statusu – po złożeniu ePIT, można w każdej chwili sprawdzić jego status, np. czy został przyjęty do rozpatrzenia, czy wymaga uzupełnienia danych.
 • Brak kosztów – składanie ePIT-u jest bezpłatne i nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z drukiem i wysyłką deklaracji.