Dotacje unijne dla firm – dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności

Podziel się z innymi

Każdego roku wiele osób zastanawia się, jakie ma możliwości na realizację własnego celu, jaki stanowi założenie działalności gospodarczej. Własna firma to nie tylko często lepsze, niż na etacie warunki pracy, ale także niezależność. Biznesowe pomysły wymagają często większego nakładu inwestycyjnego. Przyszli beneficjenci nie mają pojęcia, jak postarać się o dotacje unijne dla firm, tym bardziej jeśli chcą otrzymać wsparcie jeszcze na etapie zakładania działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie z UE na założenie firmy? 

dotacje unijne dla firm z dedykowanych funduszy UE, mogą starać się osoby fizyczne mające w zamiarze założenie firmy. Warunek stanowi także bycie pełnoletnim. Warto podkreślić, iż pomoc w takim zakresie przysługuje także emerytom, rolnikom, jak również uczniom szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletniość. Przewidziano w tymże zakresie również pewne ułatwienia między innymi dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, młodych osób do 25 roku życia, dla kobiet chcących powrócić na rynek pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim, osób zamieszkujących wiejskie tereny, jak również osób w wieku powyżej 45 lat. O takiego typu środki, nie mogą się starać chociażby spółki kapitałowe. 

Dobry pomysł na biznes – kiedy możemy otrzymać dofinansowanie?

Występują w tym przypadku duże różnice. Dofinansowanie na poczet rozpoczęcia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy, możemy otrzymać 30 dni od chwili zakończonego naboru. W wypadku ciągłych naborów okres ten liczony jest od momentu złożenia stosowanego biznesplanu. Dotacje na założenie firmy z UE, rozstrzygają się pomiędzy 2 a 3 miesiącami. 

Dofinansowanie na poczet rozpoczęcia działalności gospodarczej z lokalnej grupy działania, jak również premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, możemy otrzymać w ciągu 6 do 8 miesięcy. Im wyższa będzie dotacja na start przedsiębiorstwa, tym dłużej trwać będą procedury kontrolne i ewaluacyjne. 

Zobacz  PCC-3 zasady nie tylko dla notariuszy

Jakie warunki musimy spełniać, żeby móc otrzymać dofinansowanie?

Poza wspomnianym już wyżej warunkiem osiągnięcia pełnoletniości, osoba ubiegająca się o dofinansowanie z UE na poczet rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie może przez rok, który poprzedza złożenie tego typu wniosku, prowadzić firmy. Ponadto konieczne będzie wzięcie udziału we właściwym szkoleniu, przede wszystkim w zakresie marketingu i przedsiębiorczości. Żeby móc dostać się na taki kurs, trzeba niewątpliwie uprzednio znaleźć kogoś, kto go zorganizuje. Podczas poszukiwania informacji na temat możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej, jak i stosowanych szkoleń, winniśmy zgłosić się niezwłocznie do Urzędu Pracy, regionalnej jednostki do spraw wdrażania unijnych projektów, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy albo też do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (w wymienionych instytucjach powinniśmy także w następnych etapach naszych starań złożyć wypełniony odpowiednio wniosek). 

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]