Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych, Sekcji Wdrażania

w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo)

nr ref.: S/SS/DPU/04/17

I. Główne obowiązki:

Realizacja działań związanych z zadaniami Sekcji Wdrażania w szczególności:

1. Terminowe opiniowanie wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania POIR i ich zmian;

2. Przygotowywanie i aktualizacja dokumentów wdrożeniowych;

3. Aktualizacja dokumentów programowych w zakresie realizacji projektów;

4. Weryfikacja i przygotowanie aneksów zmieniających postanowienia umów z beneficjentami;

5. Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami, w tym:

a) weryfikacja danych, dokumentów, sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów;

b) kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność;

c) weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie rekomendacji o płatność;

d) prowadzenie ewidencji zobowiązań płatności;

e) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z beneficjentami;

6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzedzi informatycznych wspomagających wdrażanie;

7. Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych w zakresie realizowanych zadań;

8. Udział w kontroli projektów;

9. Udział w monitorowaniu wartości środków zakontraktowanych i wydatkowanych w ramach projektów oraz postępu rzeczowego i efektów projektów;

10. Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów;

11.Opracowywanie założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie;

12.Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań.

13.Przygotowywanie dokumentacji dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań;

14.Archiwizacja dokumentów.

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe;

2. 3-letnie doświadczenie zawodowe;

3. Doświadczenie zawodowe we wdrażaniu programów/projektów ze środków funduszy strukturalnych - min. 1,5 roku (specjalista)/2,5 roku (Starszy specjalista);

4. Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych;

5. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych;

6. Podstawowa znajomość prawa cywilnego;

7. Bardzo dobry poziom obsługi MS Office i MS EXCELL (poziom średniozaawansowany);

8. Umiejętność współpracy;

9. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy i planowania;

10. Gotowość do podróży służbowych;

Znajomość powyższych zagadnień weryfikowana będzie w procesie rekrutacji na podstawie rozmowy rekrutacyjnej.

III. Wymagania pożądane:

1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub wdrażaniem programów / projektów;

3. Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;

4. Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych;

5. Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu;

6. Znajomość zasad rachunkowości;

7. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;

8. Praktyczna znajomość pzp;

9. Obsługa MS Excel - poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu itp.);

10. Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/SS/DPU/04/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922)."

4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 2 czerwca 2017 r.

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP.

Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Oferta jest ważna jeszcze 1095 dni


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

Jaka oferta pracy na stanowisku: Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.