Specjalista

Lokalizacja:
Praca Specjalista
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-MOKOTÓW
02-095 Warszawa
ul. Winnicka 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
 • rekrutacja i prowadzenie postępowań rekrutacyjnych ochotników do służby przygotowawczej oraz w stosunku do osób bezpośrednio po zakończeniu służby przygotowawczej;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie powołania/odmowy powołania kandydatów do służby przygotowawczej;
 • realizacja zadań upoważnionego przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej;
 • opracowywanie analiz i sprawozdań;
 • udział w przedsięwzięciach i akcjach promujących ochotnicze formy służby wojskowej


Warunki pracy

Kancelaria mieszcząca się na pierwszym piętrze budynku, brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, użytkowanie sprzętu biurowego, platforma dla osób niepełnosprawnych do parteru budynku.
Praca biurowa, stres związany z obsługą interesantów, bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów, wyjazdy służbowe, dyspozycyjność. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas określony. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres e-mail o kolejnym etapie naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy
 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:
 
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego ;
 • Znajomość ustawy o służbie zawodowej żołnierzy zawodowych i aktów wykonawczych;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe
 
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • samodzielność i komunikatywność;
 • atutem będzie znajomość zasad pracy w resorcie obrony narodowej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-04-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Oferta jest ważna jeszcze 1206 dni


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: Specjalista w miejscowości: jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalista, praca w dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.