Referent ds. płac (WP) 5 etatów

<p class='''s3'''><span class='''s4'''>Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zajmuje się <span class='''s5'''>obsługą finansowo<span class='''s5'''> - <span class='''s5'''>księgową i kadrow<span class='''s5'''>o - <span class='''s5'''>płacową jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska. <p class='''s7'''><span class='''s5'''>GCUW<span class='''s5'''> zapewni<span class='''s5'''>a <span class='''s5'''>wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną<span class='''s5'''>, m.in. <span class='''s5'''>prowadzeni<span class='''s5'''>e<span class='''s5'''> rachunkowości, spraw kadrowych<span class='''s5'''> i <span class='''s5'''>płacowych pracowników, sporządzani<span class='''s5'''>e<span class='''s5'''> sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzeni<span class='''s5'''>e<span class='''s5'''> rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami oraz prowadzeni<span class='''s5'''>e<span class='''s5'''> obsługi prawnej jednostek oświatowych. <p class='''s7'''><span class='''s5'''><span class='''s4'''>Aktualnie obsługą GCUW objęte są wszystkie gdańskie przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zespoły szkół oraz pozostałe placówki oświatowe, łącznie 160 gdańskich jednostek oświatowych.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej naliczania wynagrodzeń (listy płac, karty wynagrodzeń, ZUS, Urząd Skarbowy, Kancelarie Komornicze, PPK),
 • przygotowywanie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem środków pochodzących z innych źródeł oraz projektów unijnych,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • przygotowywanie raportów płacowych (ZUS, GUS, SIO, Urzędu Miasta Gdańska),
 • kompleksowa obsługa płacowa pracowników (m.in. zaświadczenia o zarobkach, ERP7),
 • analizy poprawności danych i dokumentów płacowych obsługiwanych jednostek,
 • wspieranie dyrektorów obsługiwanych jednostek w zakresie bieżącej realizacji budżetów płacowych ,
 • rozwój wiedzy i umiejętności,
 • archiwizowanie danych,
 • współpraca z innymi Wydziałami, Referatami i Zespołami w GCUW,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego mających związek z zajmowanym stanowiskiem.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie (preferowane: rachunkowość, administracja, ekonomia) minimum rok doświadczenia,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • skrupulatność, umiejętności analityczne,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie w pracy w dziale płac;
 • znajomość programu np. Płatnik,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • dokładność i terminowość,
 • samodzielność i dyspozycyjność,

Co oferujemy?

 • umowa o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie od 4300 do 4500 zł brutto
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13-ta pensja,
 • dodatek stażowy,
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 • programy wsparcia dobrostanu psychicznego pracownika,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta FitProfit, dopłaty do wypoczynku),
 • program dobrowolnego ubezpieczenia na życie,
 • program Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty do dnia 24.05.2024 r. Decyduje data wpływu do GCUW.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

GCUW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27).

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w GCUW w 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 9%.Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Referent ds. płac (WP) 5 etatów

Jaka oferta pracy na stanowisku: Referent ds. płac (WP) 5 etatów w miejscowości: Gdańsk jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Gdańskie Centrum Usług Wspólnych lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Referent ds. płac (WP) 5 etatów Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Referent ds. płac (WP) 5 etatów, praca w Gdańsk dopasowana do Twoich wymagań.Gdańskie Centrum Usług Wspólnych praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.