Referent ds. kadr (WK)

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zajmuje się obsługą finansowo - księgową i kadrowo - płacową jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska. Aktualnie objęte są obsługą wszystkie gdańskie przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zespoły szkół oraz pozostałe placówki oświatowe, łącznie 160 gdańskich jednostek oświatowych.

GCUW zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, m.in. prowadzenie rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych pracowników, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami oraz prowadzenie obsługi prawnej jednostek oświatowych.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej (umowy, świadectwa pracy, akta osobowe),
 • przygotowywanie danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń,
 • przygotowywanie raportów kadrowych do: ZUS, GUS, PFRON, PŁATNIK,
 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników,
 • współpraca z dyrektorem placówki oświatowej Gminy Miasta Gdańska,

Nasze wymagania:

 • wykształcenie: średnie (preferowane: administracja, ekonomia)
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • skrupulatność, umiejętności analityczne,
 • biegła obsługa pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • znajomość przepisów w zakresie ustaw, m.in. Karta nauczyciela, Kodeks Pracy, Prawo oświatowe etc.
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Co oferujemy?

 • umowa o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie od 4242 zł do 4400 zł brutto,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, 13-ta pensja,
 • dodatek stażowy,
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego,
 • programy wsparcia dobrostanu psychicznego pracownika,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta FitProfit, dopłaty do wypoczynku)
 • programy wsparcia dobrostanu psychicznego pracownika,
 • program dobrowolnego ubezpieczenia na życie,
 • program Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • atmosfera pracy nastawiona na współpracę i wsparcie,
 • wdrożenie w pracę, w tym dedykowany opiekun dla nowego pracownika.

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty do dnia 15.03.2023 r. Decyduje data wpływu do GCUW.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz niezałączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

GCUW zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27).

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w GCUW w 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 10%.Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Referent ds. kadr (WK)

Jaka oferta pracy na stanowisku: Referent ds. kadr (WK) w miejscowości: Gdańsk jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Gdańskie Centrum Usług Wspólnych lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Referent ds. kadr (WK) Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Referent ds. kadr (WK), praca w Gdańsk dopasowana do Twoich wymagań.Gdańskie Centrum Usług Wspólnych praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.