Starszy referent Służba Cywilna

 • Ełk, warmińsko-mazurskie
 • 25-03-2023 , do końca 4 dni
 • Stanowisko: Nie podano
 • Region: warmińsko-mazurskie
 • Branża: Praca za granicą
 • Kraj: Polska

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw postępowań podatkowych
w Referacie Postępowania Podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Ełku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Urzędu;
 • Kontakt z klientem zewnętrznym: podatnicy i ich przedstawiciele w toku prowadzonych postępowań podatkowych, w celu uzyskania lub udzielenia informacji i wyjaśnień. Oraz Inne podmioty w celu pozyskania informacji i wyjaśnień potrzebnych w toku prowadzonego postępowania;
 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy -- komputer i inne urządzenia biurowe;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;
 • Praca siedząca;
 • Przed budynkiem znajduje się podjazd umożliwiający dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami, brak windy i przystosowanej toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania podatkowe i przygotowuje projekty orzeczeń w celu ustalenia właściwego wymiaru podatku.
 • Rozpatruje środki odwoławcze i przygotowuje projekty i wnioski w celu właściwego rozstrzygnięcia, zakwalifikowania środka odwoławczego bądź wyboru prawidłowego trybu postępowania.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu ochrony interesów budżetu państwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego;
 • Komunikatywność;
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programu komputerowego POLTAX.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia -- Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składaj do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  - z dopiskiem „Oferta pracy US w Ełku 2806 - starszy referent ds. postępowania podatkowego SPO/6".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).


CV, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.


Preferujemy aplikowanie za pośrednictwem formularza elektronicznego systemu AppManager. Formularz zawiera wszystkie niezbędne w naborze oświadczenia.


Oferty powinny zawierać dane kontaktowe, tj. numer telefonu jak również adres e-mail.


Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego mailowo (lub telefonicznie -- jeżeli nie podano adresu e-mail).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, w przypadku złożenia oferty elektronicznie, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie zobowiązany będzie do dostarczenia podpisanych oświadczeń i oryginalnych dokumentów oferty.


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).


Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są również dostępne na stronie BIP pod adresem:


http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Proponowane wynagrodzenie brutto: • Wynagrodzenie zasadnicze około 4000,00 zł;
 • Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Starszy referent

Jaka oferta pracy na stanowisku: Starszy referent w miejscowości: Ełk jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Starszy referent Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Starszy referent, praca w Ełk dopasowana do Twoich wymagań.Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


Służba Cywilna


Praca Starszy referent, Ełk

Oferta jest ważna jeszcze 4 dni

Ogłoszenia Pracodawcy

Podobne ogłoszenia


Starszy inspektor

Olsztyn, warmińsko-mazurskie


Specjalista

Olsztyn, warmińsko-mazurskie


Referent

Wrocław, dolnośląskie


Wizytator

Szczecin, zachodniopomorskie


Starszy specjalista

Radom, mazowieckie