Inżynier Produkcji LUG Light Factory Sp. z o. o.

  • Zielona Góra, lubuskie
  • 25-03-2023 , do końca 4 dni
  • Stanowisko: Nie podano
  • Region: lubuskie
  • Branża: Praca fizyczna
  • Kraj: Polska

Firma LUG Light Factory Sp. z o.o. należy do ścisłej czołówki producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych w Europie. Zapraszamy Cię do współpracy! Jeśli: lubisz ambitne zadania, działasz poza schematami
i skutecznie rozwiązujesz problemy -- ta praca jest dla Ciebie!

Inżynier Produkcji

03/07/PRO

Obowiązki
zapewnienie ciągłości produkcji pod kątem wsparcia technicznego
aktualizacja struktur materiałowych oraz procesów produkcyjnych
inicjowanie zmian w produktach w zależności od aktualnej wiedzy technicznej i technologicznej
zarządzanie zmianami w produktach
optymalizacja produktów
czynny udział w uruchamianiu nowych projektów
współpraca z Działem R&D oraz z Działem Produkcji i Działem Reklamacji

Wymagania
wykształcenie wyższe techniczne (preferowane elektrotechnika)
znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office
znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
zdolność analitycznego myślenia
umiejętność pracy zespołowej
dobra organizacja pracy

Jako członek naszej organizacji będziesz mieć możliwość
objęcia stanowiska wspieranego szkoleniami
skorzystania z karty Multisport
dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie
uczestniczenia w zorganizowanych grupach sportowych
aktywnej integracji z koleżankami i kolegami
możliwość rozwoju zawodowego w prężnie działającej firmie


Aplikuj

 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w firmie LUG Light Factory Sp. z o.o.

Aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych podpisanego oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUG S.A., z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, kapitał zakładowy 1 799 642,50 ZŁ PLN, NIP 9291672920, REGON 080201644, (dalej: Spółka).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w  związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.

Dane te obejmują: Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia Pani/Pana udział w  procesie rekrutacji.

Dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja odnośnie braku ich udostępnienia nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Spółka może również ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, takie jak: usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych do firmy wchodzącej w skład grupy kapitałowej LUG S.A. również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na tożsame stanowisko pracy lub inne, zgodne z moimi kwalifikacjami.”


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Inżynier Produkcji

Jaka oferta pracy na stanowisku: Inżynier Produkcji w miejscowości: Zielona Góra jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy LUG Light Factory Sp. z o. o. lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Inżynier Produkcji Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Inżynier Produkcji, praca w Zielona Góra dopasowana do Twoich wymagań.LUG Light Factory Sp. z o. o. praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


LUG Light Factory Sp. z o. o.


Praca Inżynier Produkcji, Zielona Góra

Oferta jest ważna jeszcze 4 dni

Ogłoszenia Pracodawcy