Starszy specjalista Służba Cywilna

 • Warszawa, mazowieckie
 • 25-03-2023 , do końca 2 dni

Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Departament Strategii Transportu

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A", „B" i „C" o następujących uwarunkowaniach technicznych:
* węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku "B" (parter) oraz w budynku „A" (dostęp przy pomocy osób trzecich)
* wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
* szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
* windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
* brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnychInne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje programowanie i monitorowanie realizacji wytycznych i zaleceń wynikających z dokumentów krajowych, UE i międzynarodowych, dotyczących zagadnień związanych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz Wskaźnikami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym m.in. analizuje stan i trendy rozwojowe, opracowuje i opiniuje informacje, raporty, stanowiska, projekty dokumentów, przepisów, odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, programuje rozwiązania i działania, oraz bierze udział w programowaniu wykorzystania środków UE m.in. z polityki spójności w powyższym zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane ze wsparciem miast i obszarów funkcjonalnych w procesie opracowywania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym w kontekście finansowania ich przygotowania i wdrażania ze środków polityki spójności UE.
 • Prowadzi współpracę w zakresie pozyskiwania i aktualizacji danych na potrzeby funkcjonowania systemu oceny i ewaluacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz monitorowania postępów polskich miast i obszarów funkcjonalnych we wdrażaniu ww. planów, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi wskaźników monitorowania mobilności miejskiej, w tym prowadzi repozytorium Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Wspiera Pełnomocnika Ministra ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w realizacji zadań, w szczególności w zakresie programowania rozwoju koncepcji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Współpracuje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innymi organami administracji rządowej szczebla centralnego, jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym i lokalnym, jednostkami naukowymi, niezależnymi ekspertami w zakresie zagadnień związanych z Planami Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym w kontekście finansowania ich przygotowania i wdrażania ze środków polityki spójności UE oraz w zakresie Wskaźników Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Współpracuje z Komisją Europejską i przedstawicielami państw UE oraz monitoruje aktywności na poziomie UE w obszarze Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej/ Wskaźników Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Uczestniczy, w tym w charakterze prelegenta, w wydarzeniach takich jak np. konferencje, debaty, webinaria lub szkolenia, w trakcie których prezentowane i dyskutowane są zagadnienia dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
 • Inicjuje podejmowanie programów i badań naukowych oraz prac eksperckich w zakresie właściwości stanowiska wraz z przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze programowania i wdrażania funduszy i projektów ue lub w obszarach planowania transportu lub planowania przestrzennego lub ochrony środowiska lub polityki miejskiej lub związane z tworzeniem dokumentów strategicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, planów zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju miast
 • wiedza z zakresu wdrażania środków pomocowych
 • wiedza z zakresu dokumentów strategiczno-programowych oraz podstawowej legislacji z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej, polityki miejskiej, funduszy UE, planowania przestrzennego i umiejętność jej wykorzystania
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DST-18-19/23", należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 -- 16:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o metodach naboru:
* weryfikacja formalna nadesłanych ofert
* możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
* rozmowa kwalifikacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy przez MS Teams lub inny darmowy komunikator
możliwy do zainstalowania na telefonie)Nie rozpatrujemy ofert, które zostały dostarczone po terminie.


UWAGA Jeśli planujesz wysłać aplikację w formie papierowej, zadbaj o to, aby wpłynęła do nas w wyznaczonym
terminie. Liczy się data wpływu do urzędu.Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
* https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Starszy specjalista

Jaka oferta pracy na stanowisku: Starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


Służba Cywilna


Praca Starszy specjalista, Warszawa

Oferta jest ważna jeszcze 2 dni

Ogłoszenia Pracodawcy

Podobne ogłoszenia


Audytor wewnętrzny

Warszawa, mazowieckie


Starszy specjalista

Warszawa, mazowieckie


Inspektor

Warszawa, mazowieckie


Starszy inspektor wojewódzki

Warszawa, mazowieckie


Młodszy specjalista

Warszawa, mazowieckie