Starszy inspektor Służba Cywilna

 • Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • 25-03-2023 , do końca 4 dni
 • Stanowisko: Nie podano
 • Region: warmińsko-mazurskie
 • Branża: Praca za granicą
 • Kraj: Polska

Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ochrony obszarów Natura 2000
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy


 • Budynek urzędu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostkami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej obsługi komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).


  Realizacja zdań wiąże się z korupcją.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz inne dokumenty niezbędne dla inicjatyw i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • prowadzi sprawy związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000, poprzez przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oraz sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i/ lub obszary Natura 2000, analizuje dokumentację i opracowuje projekty uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i / lub obszary Natura 2000,
 • realizuje inne zadania związane z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami, a także opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie na kierunku biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustaw o: udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, w tym w ramach sieci Natura 2000 i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość systemamu GIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dot. posiadania prawa jazdy kat. B
 • certyfikat GIS

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60. Parter, pokój nr 2

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Starszy inspektor

Jaka oferta pracy na stanowisku: Starszy inspektor w miejscowości: Olsztyn jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Starszy inspektor Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Starszy inspektor, praca w Olsztyn dopasowana do Twoich wymagań.Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


Służba Cywilna


Praca Starszy inspektor, Olsztyn

Oferta jest ważna jeszcze 4 dni

Ogłoszenia Pracodawcy

Podobne ogłoszenia


Specjalista

Olsztyn, warmińsko-mazurskie


Starszy referent

Ełk, warmińsko-mazurskie


Młodszy specjalista

Warszawa, mazowieckie


Kierownik zespołu

Chełm, lubelskie


Młodszy specjalista

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie