SEKRETARKA

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Kraków Wynagrodzenie do negocjacji

Umowa o pracę

Szkolenia

Trzynasta Pensja

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa, mając na celu przede wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk obserwowanych w transporcie drogowym.

Inspekcja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.
Inspekcja współdziała również z organami samorządu terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych.


  • obsługa administracyjna i biurowa Inspektoratu,
  • prowadzenie rejestrów kancelaryjnych – korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • obsługa sekretarsko-biurowa Wojewódzkiego Inspektora,
  • sporządzanie zbiorczych zestawień oraz przesyłanie decyzji wydanych przez inspektorów transportu drogowego dot. ważenia pojazdów,
  • prowadzenie rejestrów oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla czynności przypisanych do stanowiska. 

Wymagania

  • umiejętność samodzielnego sporządzania / redagowania pism,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) i innych urządzeń biurowych
  • Wymagania pożądane: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, szybkość działania, znajomość j. obcego, znajomość przepisów związanych z działalnością Inspekcji, staż pracy na podobnym stanowisku

Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty           i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty odrzucone zostaną zniszczone, 
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 12 416-51-20 i 12 416-51-38 

 

Dodatkowe informacje

okumenty należy składać w terminie do: 02.08.2019 r.

pod adresem: 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
ul. Bratysławska 5 
31-201 Kraków 

z dopiskiem „Oferta pracy sekretarka” 

(decyduje data wpływu oferty do Inspektoratu) 


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako SEKRETARKA

Jaka oferta pracy na stanowisku: SEKRETARKA w miejscowości: Kraków jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako SEKRETARKA Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko SEKRETARKA, praca w Kraków dopasowana do Twoich wymagań.Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie o prace


kontakt Beata Wiśniewska

e-mail bwis@krakow.witd.gov.pl

phone 12 416 51 38

Zostaw swój numer a odzwonimy do Ciebie