inspektor

Lokalizacja: Grójec , mazowieckie
Praca inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kwatermistrzowskich Sekcja ds. kwatermistrzowskich

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
05-600 Grójec
ul. Strażacka 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego
 • prowadzenie obsługi mundurowej strażaków
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych, neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie
 • prowadzenie i aktualizacja danych bazy sprzętowej programu, SWD ST
 • realizacja zadań związanych z wnioskami i dotacjami dla jednostek OSP poza i w KSRG
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi
 • prowadzenie dokumentacji powiązanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych
 • w przypadku nieobecności kierownika sekcji w ramach zastępstwa wykonuje jego zadania


Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przy ul. Strażackiej 11,
praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 - 15.30,
praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),
praca z bazami danych / programami specjalistycznymi,
częste kontakty z pracownikami komendy,
wyjazdy służbowe,
oświetlenie sztuczne i naturalne,
brak windy ,
stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
- Etap I Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
- Etap II Ogłoszenie wyników oceny dokumentów 11 kwietnia 2019r.
- Etap III Rozmowa kwalifikacyjna 15 i 16 kwietnia 2019r. godzina 9:00 (KP PSP Grójec)
- Etap IV Ogłoszenie wyników naboru 17 kwietnia 2019r.
- Etap V Zatrudnienie od dnia 1 maj 2019r.

Ocena złożonych dokumentów:
Komisja dokonuje oceny złożonych przez kandydatów dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego.

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dot. postępowania kwalifikacyjnego:
Informacje dot. postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -- 15:30 w Komendzie Powiatowe PSP w Grójcu pod adresem:
- Komenda Powiatowa PSP w Grójcu, 05-600 Grójec, ul. Strażacka 11 osobiście lub pod numerem telefonu (48) 664 23 88 -- sekretariat.

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym dostępna będzie również:
- na stronie BIP KP PSP Grójec http://www.binp.info/kppspgrojec/?
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP Grójec
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec

Odrzucone oferty:
Oferty odrzucone można odebrać osobiście do 7 dni po ogłoszeniu wyników. Po upływie 7 dni dokumenty zostaną zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku
 • Znajomość sprzętu pożarniczego
 • Znajomość sprzętu komputerowego, oprogramowania (przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych) oraz sprzętu elektronicznego
 • Znajomość aktów prawnych o Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochronie Przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów (SWD-ST, SOD)
 • Znajomość prowadzenia gospodarki transportowo-paliwowej
 • Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
 • Zameldowanie na terenie powiatu grójeckiego
 • Prawo jazdy kat. C
 • Wwyszkolenie pożarnicze OSP ( kurs podstawowy jednoetapowy lub I i II stopień)
 • Wyzkolenie pożarnicze OSP (kurs techniczny)
 • Wyszkolenie pożarnicze OSP ( kurs kierowców konserwatorów)
 • Wyszkolenie pożarnicze OSP (kurs podstawowy) ukończony po 17 listopada 2015r.
 • Świadectwo dojrzałości


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia posiadania prawa jazdy kat. B
 • Kopia orzeczenia lekarskiego dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku
 • Podanie o przyjęcie na stanowisko ,,inspektor ds. kwatermistrzowskich"
 • Kopia dokumentu tożsamości
 • Wszystkie dokumenty niezbędne należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i datą
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie kursu podstawowego OSP (jednoetapowy lub I i II stpień)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z podaną klauzulą w ogłoszeniu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu podstawowego OSP po 17 listopada 2015r.
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie kursu technicznego OSP
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego ukończenie kursu kierowców konserwatorów OSP
 • Wszystkie dokumenty dodatkowe należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i datą

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Komendy Powiatowej
  Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
  05-600 Grójec
  ul. Strażacka 11

  Sekretariat Komendy czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

  Wymagane w naborze dokumenty należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie ,,Nabór na stanowisko inspektor ds. kwatermistrzowskich w KP PSP Grójec , Imię i nazwisko, imię ojca oraz telefon kontaktowy"

  Oferta jest ważna jeszcze 1759 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako inspektor

  Jaka oferta pracy na stanowisku: inspektor w miejscowości: Grójec jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako inspektor Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko inspektor, praca w Grójec dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Pracownik Ochrony Prażmów

  Grójec, mazowieckie


  Pracownik Ochrony Prażmów

  Grójec, mazowieckie

  wydrukuj ogłoszenie

  Wydrukuj ogłoszenie o prace

  inspektor

  Ogłoszenie Archiwalne