główny specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca główny specjalista

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw redakcji serwisu szukajwarchiwach.gov.pl w Oddziale Komunikacji i Udostępniania

02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie i wzbogacanie treści serwisu Szukaj w Archiwach (SwA) ,dbając o atrakcyjność strony głównej;
 • Opracowywanie kolekcji tematycznych -- w tym monitorowanie aktualnych trendów tematycznych oraz bieżących wydarzeń i proponowanie tematów zgodnie z zainteresowaniem ze strony użytkowników;
 • Research materiałów, przygotowywanie opisów, przygotowywanie harmonogramu publikacji kolekcji w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału Komunikacji i Udostępniania;
 • Monitorowanie i koordynacja działań instytucji publikujących w serwisie SwA;
 • Realizacja strategii komunikacyjnej i wizerunkowej ustalanej z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych;
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi serwisu koordynacja korespondencji z użytkownikami serwisu SwA w porozumieniu z Kierownikiem Oddziału Komunikacji i Udostępniania;
 • Współpraca z archiwami państwowymi oraz innymi instytucjami publikującymi w serwisie przy redakcji treści w SwA;
 • Monitorowanie zachowania użytkowników i proponowanie zmian w serwisie SwA we współpracy z Oddziałem Komunikacji i Udostępniania oraz zgodnie ze strategią NDAP.


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety jednak istnieje bariera architektoniczna - wejście do
budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Decyduje data wpływu do urzędu. Oferty można składać osobiście w siedzibie Narodowego Archiwum Cyfrowego; adres: ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa; pokój 206, (II piętro), w godzinach 8-16.
Dopuszcza się możliwość przesłania kopii wymaganych dokumentów (skany dokumentów przygotowanych zgodnie z wymogami wynikającymi z ogłoszenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nac.gov.pl w terminie do 09.04.2019. Jednocześnie zastrzegamy, że konieczne jest dowiezienie lub listowne dostarczenie tego samego zestawu oryginalnych dokumentów*, pod groźbą nieuwzględnienia aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym (nadanie dokumentów powinno nastąpić do 09.04.2019).
* Pisząc o oryginalnych dokumentach mamy na myśli kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także oryginalnie podpisane wymagane oświadczenia, CV, list motywacyjny.
Wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca. Oświadczenia a także list motywacyjny i CV muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Oferty które wpłyną po terminie ( decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze zarządzania treścią serwisów internetowych lub w obszarze komunikacji społecznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętności redakcyjne w zakresie prezentacji treści w mediach społecznościowych oraz serwisach internetowych;
 • Dobra znajomość rynku mediów, kreatywność;
 • Doświadczenie w projektach wydawniczych, wystawienniczych i popularyzatorskich;
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie i archiwach;
 • Wysoka kultura językowa i osobista;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu graficznego Adobe;
 • Znajomość systemów zarządzania treścią CMS;
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1
  pok. nr 206 , II piętro w godzinach 8-16;
  oraz mailowo z jednoczesną wysyłką dokumentów pocztą
  sekretatiat@nac.gov.pl
  Przesyłki proszę opatrzyć dopiskiem: OKiU_2019

  Oferta jest ważna jeszcze 1607 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.