referendarz

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca referendarz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw ochrony konkurencji w Wydziale Strategii, Analiz i Regulacji w Departamencie Ochrony Konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie analizy zawiadomień i sygnałów wpływających do Centrali Urzędu pod kątem identyfikacji zagrożeń dla konkurencji uzasadniających podjęcie władczej interwencji Prezesa Urzędu.
 • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania wyjaśniające prowadzonych w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję.
 • Opiniowanie projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projektów tych aktów prawnych w sprawach związanych z ochroną konkurencji w celu zgłoszenia uwag Prezesa Urzędu w aspekcie zagrożeń dla konkurencji, a także dokumentów kierowanych na posiedzenia Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów.
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
 • Współpraca z organami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie przygotowywania projektów stanowisk Prezesa Urzędu, a także z innymi krajowymi organami i instytucjami, organami UE oraz organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, a także reprezentowanie Prezesa Urzędu na forach międzynarodowych np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
 • Uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorców, ich stowarzyszeń, z innymi organami administracji publicznej i środowiskiem naukowym w sprawach związanych z ochroną konkurencji, w tym dotyczących ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.

Wyjazdy służbowe w związku prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.

Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
10. Mnożnik: zwykły: 1,962 (3761,04 PLN brutto); z POPT 2,28 (4370,62 PLN brutto ).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat potwierdzający znajomość innego języka UE

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-3-REF

  Oferta jest ważna jeszcze 1758 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako referendarz

  Jaka oferta pracy na stanowisku: referendarz w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako referendarz Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko referendarz, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.