referent

Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki , mazowieckie
Praca referent

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw do spraw kadrowo-księgowych w zespole ds. finansowo-księgowo-administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników w komputerowym programie Płace, Kadry
 • obsługa decyzji personalnych
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej wartościowania stanowisk
 • prowadzenie spraw z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników Inspektoratu Weterynarii oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki majątkiem jednostki
 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowej
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych
 • nadzór nad składnicą akt
 • przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska -- zgodnie z obowiązującymi przepisami


Warunki pracy

- praca przy komputerze


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie na zastępstwo do czasu powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 758 20 59.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
 • znajomość obsługi programu MS Office
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej i Służbie Cywilnej
 • znajomość obsługi platformy e-PUAP
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • samodzielność, bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy
 • wykonywanie zadań pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
  ul. Szczecińska 8
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Oferta jest ważna jeszcze 937 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako referent

  Jaka oferta pracy na stanowisku: referent w miejscowości: Mińsk Mazowiecki jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako referent Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko referent, praca w Mińsk Mazowiecki dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Kasjer-Sprzedawca

  Mińsk Mazowiecki, mazowieckie


  Senior Backend Engineer (Scala)

  Warszawa, mazowieckie


  Mid/ Regular Java Developer

  Warszawa, mazowieckie


  Technical leader (R&D Team)

  Warszawa, mazowieckie


  Agent Ubezpieczeniowy

  Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie

  wydrukuj ogłoszenie

  Wydrukuj ogłoszenie o prace

  referent

  Ogłoszenie Archiwalne