starszy specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca starszy specjalista

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw administracyjnych w Wydziale Administracji, Biuro Budżetu i Administracji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące monitorowanie realizacji i odnawianie umów dotyczących obsługi Urzędu w obszarach: konserwacji instalacji w budynku, konserwacji węzła cieplnego w budynku, konserwacji wind, konserwacji systemu hydroforowego oraz automatyki pogodowej, konserwacji klimatyzatorów oraz central wentylacji i klimatyzacji, niszczenia dokumentów, w tym również kontrolowanie terminowości, rzetelności i jakości realizowanych w/w umów, informowanie o poziomie ich realizacji, zgłaszanie ewentualnych uwag oraz ustalanie zapisów umownych.
 • Zakup druków akcydensowych, formularzy, książek analiz itp. oraz prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia Urzędu w papier kserograficzny, materiały i sprzęt biurowy w tym: sporządzanie zbiorczych planów zamówień w danym roku kalendarzowym, odbiór dostaw, zaopatrzenie pracowników w w/w materiały.
 • Sprawy związane z kontrolą budynku w zakresie urządzeń, wyposażenia i instalacji technicznych budynku, przyjmowanie zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach w budynku Centrali i pomieszczeniach Laboratorium w Warszawie, w tym prowadzenie ewidencji zgłoszonych awarii oraz zleconych napraw wraz ze sposobem ich realizacji.
 • Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej narad i konferencji odbywających się w salach konferencyjnych Urzędu w tym: przyjmowanie rezerwacji i prowadzenie harmonogramu konferencji/spotkań w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym oraz pozostałych salach konferencyjnych, koordynacja nad przygotowaniem sal konferencyjnych zgodnie z zamówieniem w zakresie nagłośnienia oraz obsługa sprzętu multimedialnego -- w szczególności podłączenie mikrofonów/multifonów, rozstawienie i podłączenie telewizorów, tablicy multimedialnej, kostki dziennikarskiej, projektorów, zlecenie przygotowania zastawy stołów oraz zmiany ustawienia stołów i krzeseł oraz nadzór nad pracą szatni, obsługa systemu wideokonferencyjnego, koordynacja w zakresie przyjmowania rezerwacji sal od podmiotów zewnętrznych w zakresie wynajmowania, przygotowywania umów cywilno-prawnych, dokonywania przekazania sal wraz ze sprzętem multimedialnym oraz terminowe informowanie pracownika ZOF o konieczności wystawiania faktur za wynajem przedmiotowych sal.
 • Prowadzenie spraw związanych z ryczałtami samochodowymi (m.in. przygotowywanie projektów umów, comiesięczne rozliczenia pracowników).
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą kserograficzną (kopiowanie, druk i oprawa dokumentacji) w celu realizacji zadań zleconych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 • Organizowanie wszelkich przeprowadzek (osób, stanowisk pracy) w ramach siedziby Urzędu.
 • Prowadzenie wszystkich spraw w zakresie zaopatrzenia Urzędu w meble biurowe (m.in. zakup, rozdysponowanie).


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni.
Kontakty z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi konserwacji w zakresie zleconych zadań. Wysiłek fizyczny.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.
10. Mnożnik: zwykły: 2,3 (4408,96 PLN brutto).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie z zakresu administracji, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o rachunkowości, prawa administracyjnego i cywilnego z zakresu sporządzania umów, ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów w zakresie: gospodarowania majątkiem rzeczowym oraz zasad prowadzenia ewidencji majątku, Klasyfikacji Środków Trwałych.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta/interesanta.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BBA-3-StS

  Oferta jest ważna jeszcze 875 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Konsultant/-ka ds. Sprzedaży

  Warszawa, mazowieckie


  QA Engineer

  Warszawa, mazowieckie


  Developer .NET

  Warszawa, mazowieckie


  Agent Ubezpieczeniowy

  Warszawa, mazowieckie


  Agent Ubezpieczeniowy

  Warszawa, mazowieckie