młodszy informatyk

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca młodszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk do spraw obsługi systemów teleinformatycznych Komenda

Wojskowa Komenda Uzupełnień
Warszawa - Ochota
ul. Sękocińska 8;
02-313 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami teleinformatycznymi pracującymi w WKU;
 • administrowanie stroną internetową WKU
 • organizowanie i prowadzenie kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych
 • prowadzenie okresowych kontroli działania systemów operacyjnych, programów użytkowych i oprogramowania narzędziowego, w tym ich legalności
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki oraz materiałami eksploatacyjnymi
 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb w zakresie sprzętu informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez wojskową komendę uzupełnień
 • Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemu informatycznego „SPIRALA-ZINT", MILNET-Z, oraz MILNET-I przyjmowanie i wysyłanie IZE poprzez system poczty elektronicznej MILENT-Z.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrona systemów teleinformatycznych w WKU Konfiguracja komputerów, nadawanie uprawnień użytkownikom).


Warunki pracy

- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godz. dziennie,
- stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku - brak wind i podjazdów,
- okazjonalne wyjazdy służbowe na terenie administrowania,
- naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej do 5.04.2019 r.
Oferty odrzucone oraz dostarczone po terminie zostaną zniszczone.
Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-824--373
Umowa na czas określony
Wynagrodzenie brutto: 2861,35 zł.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputerów i serwerów.
 • podstawowa znajomość działania sieci
 • znajomość instalacji systemów operacyjnych
 • Znajomość programów komputerowych (Windows, pakiet MS Office), bazy danych Informix oraz języka HTML.
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • administrowaniu sieciami teleinformatycznymi,
 • znajomość języka angielskiego (w czytaniu) - słownictwo informatyczne,
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do pracy z dokumentami niejawnymi lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Warszawa - Ochota
  ul. Sękocińska 8; 02-313 Warszawa

  Oferta jest ważna jeszcze 1772 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako młodszy informatyk

  Jaka oferta pracy na stanowisku: młodszy informatyk w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako młodszy informatyk Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko młodszy informatyk, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.