główny specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw administracji systemami Sekcja Administracji Systemami, Wydział Infrastruktury Teleinformatycznej, Biuro Informatyki i Łączności

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemami informatycznymi Inspektoratu;
 • Tworzenie kont użytkowników w domenie Inspektoratu, administrowanie nimi oraz przydzielanie odpowiednich poziomów uprawnień dostępu do zasobów informatycznych;
 • Administrowanie kontami użytkowników w systemach korespondencji elektronicznej;
 • Administrowanie procesami tworzenia elektronicznych kopii bezpieczeństwa danych informatycznych Inspektoratu, przeprowadzanie aktualizacji systemów operacyjnych oraz scentralizowanego oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników Inspektoratu;
 • Wdrażanie i przekazywanie systemów i nowych technologii do eksploatacji w Inspektoracie;
 • Administrowanie systemami służącymi do udostępniania przez Inspekcję informacji za pośrednictwem sieci Internet;
 • Świadczenie zaawansowanej pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługiwanych przez sekcję systemów i aplikacji;
 • Branie udziału w zamówieniach publicznych m.in. w komisjach przetargowych, tworzenie opisów przedmiotu zamówienia w ramach kompetencji Sekcji.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

* weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

* weryfikacja wiedzy,

* rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapewnia swoim pracownikom:
* stabilną i ciekawą pracę;
* regularnie wypłacane wynagrodzenie;
* dodatek stażowy;
* dodatkowe wynagrodzenie roczne;
* nagrody -- w zależności od wyników pracy;
* możliwość rozwoju zawodowego;
* wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
* pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku;
* korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
* kartę Multisport.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym w pracy związanej z administracją systemami serwerowymi;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Język obcy: znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień technicznych dotycząca różnego rodzaju rozwiązań serwerowych;
 • Zaawansowana umiejętność konfiguracji usług oferowanych przez platformy serwerowe opartych na systemach Microsoft Windows Server;
 • Wiedza z zakresu administracji systemami wspomagającymi drukowanie;
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware;
 • Dobra znajomość systemów pocztowych IBM Notes, Exchange;
 • Bardzo dobra znajomość usługi katalogowej Active Directory;
 • Komunikatywność, samodzielność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, myślenie analityczne, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Znajomość systemów kopii zapasowych VEEAM;
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych;
 • Dobra znajomość konfiguracji środowisk Linux.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.41.2019.1369.

  Oferta jest ważna jeszcze 305 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako główny specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: główny specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako główny specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko główny specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.