specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca specjalista

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Biurze Logistyki

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu jednostek nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP, bieżące korekty planów oraz sprawozdanie roczne w zakresie wydatków związanych z inwestycjami budowlanymi i zakupami inwestycyjnymi nie związanych z budownictwem
 • opracowywanie zbiorczych zestawień i sprawozdań z realizacji wydatkowania środków majątkowych
 • prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków i realizacji wydatków ze środków finansowych budżetu państwa
 • prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków i realizacji zakupów sprzętu ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych
 • opracowanie zestawień z realizacji zadań w ramach programów realizowanych lub nadzorowanych przez KG PSP w zakresie zaopatrywania pojazdy i sprzęt
 • przyjmowanie, rejestrowanie dokumentów oraz korespondencji w systemie elektronicznego zarządzenia dokumentacji
 • redagowanie pism oraz przedkładanie ich do podpisu przełożonych


Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Praca na stanowisku pracy wyposażonym w sprzęt komputerowy i telefon, w jednym z budynków na I piętrze, w budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, z windą, w którym występuje toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe -- adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: specjalista S1-- Biuro Logistyki,
Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 1,800 kwoty bazowej + wysługa.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania).
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Proces naboru składa się z trzech etapów:
* weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
* testu wiedzy,
* rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe informacje: (0-22) 523-33-16, 523-39-97 (Biuro Logistyki KG PSP)
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość obsługi programów MS Office
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • doświadczenie pracy z bazami danych
 • umiejętność analizy i interpretacji wyników oraz prezentacji danych
 • umiejętność pracy w zespole
 • praca pod presją czasu
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.

  Oferta jest ważna jeszcze 1432 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.