specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Wydziale Informatyki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • konfiguracja i instalacja urządzeń sieciowych lokalnej sieci LAN i rozległej sieci WAN (przełączniki, routery, firewalle) należące do zasobów infrastruktury teleinformatycznej urzędu,
 • samodzielne zmiany w strukturze sieci oraz aktualizacja oprogramowania w urządzeniach aktywnych. Monitorowanie pracy sieci LAN i WAN w 140 lokalizacjach (Centrala, Oddziały, Rejony, Laboratoria, Centrum Zarządzania Ruchem) poprzez analizę dzienników zdarzeń systemów bezpieczeństwa takich jak firewalle, proxy IPS/IDS pod kątem dostępności i bezpieczeństwa, oraz optymalizacja ich wydajności. Prawidłowe wykonywanie niniejszego zadania wymaga znajomości języka angielskiego w zakresie techniczno-informatycznym,
 • rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem sieci LAN oraz WAN, instalowanie, aktualizacje i poprawki do oprogramowania w urządzeniach aktywnych (switch, router, firewall, serwery), konfiguracja urządzeń aktywnych oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Realizacja zadań wspomagana jest specjalistycznym oprogramowaniem do monitoringu i zarządzania siecią LAN i WAN,
 • administrowanie urządzeniami typu firewall oraz serwerami proxy odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne poprzez tworzenie odpowiedniej polityki dostępu do sieci oraz dbanie o bezpieczeństwo teleinformatyczne poprzez analizę i kontrole zdarzeń zarejestrowanych w systemie. Realizacja zadań wspomagana jest specjalistycznym oprogramowaniem do monitoringu,
 • monitorowanie poprawności wykonania prac przez firmy zewnętrzne w przypadku usuwania awarii sieci po stronie operatora sieci. Opracowywanie dokumentacji dla planowanych zmian. Opracowywanie procedur eksploatacyjnych odnoszących się do sieci teleinformatycznej. Opracowywanie standardów technicznych i organizacyjnych. Udział w procedurach które są związane z zakupami sprzętu informatycznego,
 • opiniowanie oraz przygotowywanie dokumentów pod kątem wymagań dotyczących sieci LAN i WAN w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz udział w pracach komisji przetargowych powoływanych na czas realizacji projektów związanych z informatyzacją,
 • aktualizacja i przechowywanie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń aktywnych sieci LAN i WAN,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

* obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,
* praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
* praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
* budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
* praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
 weryfikacja nadesłanych ofert,
 możliwość sprawdzenia praktycznej wiedzy merytorycznej,
 rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 86 18Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w roli samodzielnego administratora sieci, bezpieczeństwa TI, systemów IT.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Techniczny z obszaru IT,
 • dobra znajomość sieci LAN, WLAN;
 • praktyczna znajomość usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, SSH, NTP;
 • doświadczenie w konfiguracji urządzeń i usług typu: IPS, IDS, NGW, Proxy;
 • znajomość technologii i rozwiązań VPN (site2site, client - site), IPsec, SSL-VPN;
 • znajomość produktów Cisco;
 • znajomość konfiguracji usług w systemie operacyjnym MS Windows Server 2016;
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność,organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania programu komputerowego Magik INFO (HelpDesk), Magik Monitor,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „tajne", lub zgoda na poddanie się procedurze,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń Fortinet;
 • znajomość obsługi programów takich jak: Putty, Wireshark, Cisco Network Assistant, Cisco Security Manager Enterprise Edition;
 • znajomość technologii High Availability, Load Balancing;
 • znajomość Hyper-V, VMware;
 • znajomość obsługi systemów operacyjnych Linux,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Rozwoju Zawodowego
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym BDG/WI 1)

  Oferta jest ważna jeszcze 1618 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.