młodszy archiwista

Lokalizacja: Mława , mazowieckie
Praca młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista do spraw nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym oraz udostępniania Oddział w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, poprzez przeprowadzanie kontroli w podmiotach zewnętrznych, wprowadzanie danych do systemu NIKA oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • Dokonuje selekcji dokumentacji niearchiwalnej, poprzez przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych, realizację wniosków na brakowanie oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • Realizauje kwerendy archiwalne oraz zlecenia na usługi wykonywane przez Archiwum, poprzez prowadzenie poszukiwań również w aktach sporządzonych w języku rosyjskim i języku niemieckim
 • Obsługuje użytkowników pracowni, poprzez udostępnianie materiałów archiwalnych
 • Opiniuje spisy zdawczo - odbiorcze, sprawdza prawidłowość stanu przygotowania materiałów archiwalnych oraz udziela konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie sposobu przygotowania dokumentacji
 • Przeprowadza skontrum zasobu, poprzez porównywanie zapisów w środkach ewidencyjnych ze stanem faktycznym dokumentacji w zasobie Archiwum


Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca czasem wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem dokumentacji archiwalnej. Kontakt z kurzem mogący powodować alergie, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły. Praca bezpośrednio z klientem.
Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, magazyny usytuowane są na I piętrze, w budynku brak wind.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Proponowane wynagrodzenie 2 700 brutto + dodatek stażowy.
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
- Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego),
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
- Dokumentów nie odsyłamy,
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. - (22) 635-92-42 w.107

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, analizowania i wnioskowania
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • podstawa znajomości historii XIX-XX wieku


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  koniecznie z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - młodszy archiwista Mława"


  Oferta jest ważna jeszcze 1781 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako młodszy archiwista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: młodszy archiwista w miejscowości: Mława jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako młodszy archiwista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko młodszy archiwista, praca w Mława dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.