Stanowisko ds. zamówień publicznych (zakres IT)

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca Stanowisko ds. zamówień publicznych (zakres IT)

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum 0,5 roku doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych
 • minumum 1 rok stażu pracy

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, ekonomia, zarządzanie)
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych w obszarze IT

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • stanowczość/pewność siebie
 • umiejętność przekonywania
 • umiejętność poprawnego wnioskowania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Centrali realizowanych w systemie scentralizowanym oraz zamówień publicznych dotyczących potrzeb komórek organizacyjnych
 • przygotowuje, prowadzi i przechowuje dokumentację przydzielonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnia prawidłową obsługę prac komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 • opiniuje i weryfikuje wnioski komórek organizacyjnych Centrali o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
 • przygotowuje projekty stanowisk dotyczących środków ochrony prawnej oraz reprezentuje Prezesa Zakładu w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • opracowuje projekty ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazuje je do publikacji - zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
 • opracowuje projekty uwag i wniosków do protokołu kontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 730087
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty 8 lutego 2019 roku

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa


Dodatkowe informacje

 • miejscem świadczenia pracy będzie Centrala ZUS w Warszawie
 • poszukujemy trzech kandydatów na stanowisko
 • proces rekrutacji bedzie obejmować test wiedzy pozwalający ustalić poziom wiedzy oraz umiejętność praktycznego wykorzystania posadanej wiedzy, a także logicznego myślenia i prawidłowość wyciagania wniosków, kreatywność proponowanych rozwiązań oraz rozmowę kwalifikacyjną
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • złożonych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".


Oferta jest ważna jeszcze 492 dni


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Stanowisko ds. zamówień publicznych (zakres IT)

Jaka oferta pracy na stanowisku: Stanowisko ds. zamówień publicznych (zakres IT) w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Stanowisko ds. zamówień publicznych (zakres IT) Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych (zakres IT), praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Zakład Ubezpieczeń Społecznych praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.