Wyszukaj spośród 18227 ogłoszeń o pracę

Specjalisty / Inspektora w Wydziale Zgód Wodnoprawnych

Data: 04-01-2019, do końca 16 dni
Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących: udzielania zgód wodnoprawnych, rozpatrywania odwołań, zażaleń, ponagleń, dokonywania przeglądów wydanych decyzji wodnoprawnych, wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, postanowień, decyzji, wezwań, zawiadomień i innych pism w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych, odwołań, zażaleń, ponagleń oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
 • rozpatrywania skarg w rozumieniu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie opinii,
 • prowadzenie i zakładanie akt spraw  wraz z metryką sprawy,
 • archiwizacja prowadzonych spraw,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań,
 • przygotowanie wystąpień publicznych o tematyce związanej z pracą,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami krajowymi,
 • wykonywanie zadań zleconych przez kierownika wydziału,
 • pomoc w ocenie innych zagadnień, pojawiających się w toku postępowań prowadzonych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie,
 • uczestnictwo w szkoleniach, zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, grupach roboczych, wyjazdach technicznych i studialnych związanych z działalnością RZGW w Szczecinie.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: prawnicze, wyższe administracyjne, z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, geografii, hydrologii, budownictwa wodnego, melioracji
 • minimum półrocznego doświadczenie w pracy zawodowej w administracji publicznej, lub w innych instytucjach i podmiotach, na stanowisku które wymagało znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa: administracyjnego, wodnego, ochrony przyrody i środowiska
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych oraz systemu informacji prawnej LEX lub Legalis, umiejętność obsługi systemu GIS (ArcGiS), umiejętność czytania operatów wodnoprawnych.
 • wymagania dodatkowe: znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody  oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism, umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu, umiejętność stosowania przepisów w praktyce, łatwość komunikacji oraz pracy w zespole.

 

Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Przyjazna atmosfera

Umowa o pracę
Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,

Oferta jest ważna jeszcze 16 dni

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.01.2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 


Szukasz pracy jako Specjalisty / Inspektora w Wydziale Zgód Wodnoprawnych

Oferta pracy na stanowisku: Specjalisty / Inspektora w Wydziale Zgód Wodnoprawnych w miejscowości: Szczecin jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy Specjalisty / Inspektora w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalisty / Inspektora w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, praca w Szczecin dopasowana do Twoich wymagań.Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego


Praca Specjalisty / Inspektora w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, Szczecin


.

Oferta jest ważna jeszcze 16 dni

Aplikuj teraz

Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie o prace

Agnieszka Kassyk

Agnieszka.Kassyk@wody.gov.pl

914411251

http://www.rzgw.szczecin.pl

Inne ogłoszenia pracodawcy

Praca w mieście

Warszawa 349
Wrocław 149
Kraków 148
Poznań 93
Zobacz więcej

Rekrutują z Szukampracy.pl
Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy