starszy specjalista

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie wewnętrznych projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych, w tym zwłaszcza projektów zarządzeń i decyzji o powołaniu zespołów opiniodawczo - doradczych i roboczych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, zwłaszcza gdy DP zostanie wskazany jako komórka wiodąca lub współpracująca
 • opiniowanie pod względem formalnym projektów decyzji administracyjnych w zakresie spraw z działu gospodarka
 • przygotowywanie materiału dowodowego w sprawach sądowych, w tym we współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa, w szczególności: sporządzanie stanowisk do odpowiedzi na pozwy i pism procesowych oraz opinii biegłych sądowych, realizacja prawomocnych wyroków
 • przygotowywanie i reprezentacja przy zawieraniu ugody sądowej, poprzez sporządzanie projektów odpowiedzi w sprawach dotyczących przedsądowych wezwań do zapłaty lub zawarcia ugody
 • prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/prowadzenie rozprawy administracyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków, wydawanie zaświadczeń)
 • prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowywanie projektu odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowywanie materiałów będących informacją publiczną)
 • opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, w tym zwłaszcza w obszarze o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

* obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
* praca z bazami danych/programami specjalistycznymi
* praca przy komputerze i przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

* węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze;
* winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych;
* wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
* wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej;
* sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu;
* ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 83 03.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
ukończona aplikacja legislacyjna bądź studia podyplomowe z zakresu legislacji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie obsługi prawno - legislacyjnej/ w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • -- znajomość procesu legislacyjnego
 • -- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • -- znajomość przepisów Konstytucji RP, prawa cywilnego i handlowego
 • -- współpraca
 • -- komunikacja
 • -- myślenie analityczne
 • -- wystąpienia publiczne
 • -- rzetelność
 • -- organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-01-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Oferta jest ważna jeszcze 1745 dni


  Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

  Gdzie szukać pracy jako starszy specjalista

  Jaka oferta pracy na stanowisku: starszy specjalista w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako starszy specjalista Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

  Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko starszy specjalista, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

  Podobne ogłoszenia


  Barista

  Warszawa, mazowieckie


  Mid/ Senior Frontend developer

  Warszawa, mazowieckie


  Agent Ubezpieczeniowy

  Warszawa, mazowieckie