Specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze Dyrektora Generalnego


WARUNKI PRACY

Praca samodzielna, wykonywana na terenie Ministerstwa, i w godzinach pracy Ministerstwa. Realizacja obowiązków służbowych, w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i norm w zakresie BHP i PPOŻ, będzie wymagać systematycznej współpracy ze wszystkimi pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. W związku z tym, w zależności od potrzeb, będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie całego Ministerstwa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Jednak ze względu na zakres obowiązków służbowych pracownik systematycznie, w zależności od potrzeb, przemieszcza się do wielu pomieszczeń pracy, sal konferencyjnych, pomieszczeń technicznych, itp. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska  komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.


Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada. Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Odpowiedzialność za realizację szkoleń pracowników MSiT w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie BHP oraz szkoleń stanowiskowych dla nowo zatrudnionych pracowników, praktykantów, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na terenie Ministerstwa w celu realizacji obowiązujących przepisów.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa pod względem
  zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm BHP, w celu opracowania wniosków dotyczących
  poprawy warunków pracy oraz zachowania wymagań ergonomii pracy na stanowiskach pracy.
 • Opiniowanie i opracowywanie regulacji w zakresie BHP (instrukcje BHP, normy odzieży, zasady dofinansowania
  kosztów okularów do pracy przy komputerze), wzorów dokumentów, w celu stosowania przepisów prawa pracy i BHP
  w MSiT.
 • Informowanie na bieżąco Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami, w
  celu usuwania tych zagrożeń w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, w celu zapobiegania zagrożeniom życia i
  zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy.
 • Uczestniczenie w zespole powypadkowym do spraw ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym
  opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz wniosków profilaktycznych, w celu badania przyczyn i okoliczności
  tych wypadków.
 • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Ministerstwa, w tym organizacja
  ewakuacji w razie pożaru lub innego zagrożenia oraz wyposażanie budynków w niezbędny sprzęt pożarniczy,
  współpraca z zarządcami budynków użytkowanych przez Ministerstwo, w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu
  zapobiegania powstawaniu zagrożeń
 • Uczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego w celu prowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na
  poszczególnych stanowiskach pracy w MSiT.

Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • staż pracy: 1 rok stażu pracy w służbie bhp
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Kursy lub szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Komunikatywność
 • ​Umiejętności analityczne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
 • skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • ​Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek: BG-1/18


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze Dyrektora Generalnego

Jaka oferta pracy na stanowisku: Specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze Dyrektora Generalnego w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze Dyrektora Generalnego Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze Dyrektora Generalnego, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.