Polityka prywatności

Administrator serwisu szukampracy.pl, którym jest szukampracy.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Felczaka 11, 71-417 Szczecin, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu szukampracy.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami. 
 
Użytkownicy korzystający z serwisu szukampracy.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń.  
 
Ujawniane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Użytkownik lub Usługobiorca musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom lub Usługobiorcom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika lub Usługobiorcy.  
 
Informacje zawarte w logach systemowych są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu. 
 
Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku lub Usługobiorcy w następujących celach: 
 
1. Świadczenie usług na podstawie umowy, 
 
2. reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników i Usługobiorców, 
 
3. personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron serwisu szukampracy.pl
 
4. wysyłanie do Użytkowników i Usługobiorców informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu szukampracy.pl
 
Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu.