Podstawa prawna

  1. Nazwa i adresPROWORK.PL  Anna Kaczorowska ul. Warecka 8/46, 00-040 Warszawa
  2. Typ dzialalności: - osoba fizyczna prowadząca dzialalnośc gospodarczą
  3. Licencja zawodowa: – Certyfikat nr 9116 - wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzający wpis agencji Prowork do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Zakres uprawnień: prowadzenie agencji zatrudnienia, pośrednictwo pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pośrednictwo obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, doradztwo personalne. Szczegóły dostępne na stronie: www.kraz.praca.gov.pl
  4. NIP: 7981163566
  5. REGON146453197
Najnowsze oferty pracy Prowork.PL