Wyszukaj spośród 8468 ofert pracy

Szukam pracy Dyrektor/Prezes

Stanowisko Dyrektora lub Prezesa w firmie jest najwyższe w hierarchii zawodowej. Wymaga ono niewątpliwie bardzo wysokich kwalifikacji zawodowych, wyższego wykształcenia, doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników, znajomości języków obcych na poziomie biegłym. Osoby ubiegające się o stanowiska managerskie powinny także posiadać szereg cech interpersonalnych predestynujących do piastowania tak wysokiego stanowiska jak m.in. zdolności negocjacyjne, asertywność, komunikatywność i często też wysoko rozwinięte zdolności analityczne. Głównym celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie nadzór nad działalnością finansową, produkcyjną i ekonomiczną całego przedsiębiorstwa. Praca na tym stanowisku jest niewątpliwie bardzo prestiżowa, umożliwiająca rozwój zawodowy na wielu płaszczyznach.

Najnowsze oferty pracy