Wyszukaj spośród 7761 ofert pracy

Praca dla młodych – szansa dla młodych szukających zatrudnienia

Z początkiem roku wszedł w życie nowy projekt resortu pracy, zgodnie z którym ma powstać 100 tysięcy ofert pracy z zagwarantowanym wynagrodzeniem 1360 zł netto.

 „Praca dla Młodych” –  to kolejna ustawa rządu mająca na celu walkę z bezrobociem w Polsce wśród osób młodych. Skierowana jest bezpośrednio do osób poniżej 30 roku życia, które po skończonych studiach stają przed problemem znalezienia odpowiedniej pracy. Zgodnie z założeniami tej ustawy, firmy będą mogły przyjąć do pracy absolwentów, dzięki czemu zyskają dofinansowanie na ich wynagrodzenie – zostanie ono częściowo pokryte z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy.

100 tysięcy nowych miejsc pracy

Prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podają, iż do końca 2018 roku ma powstać około 100 tysięcy nowych miejsc pracy z zapewnionym wynagrodzeniem w wysokości 1360 zł netto (liczonym od wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Dofinansowanie będzie obowiązywało przez pierwszy rok zatrudnienia. Po upływie tego okresu sam pracodawca będzie zobligowany do pokrycia wszystkich kosztów wynagrodzenia pracownika  z własnej kieszeni. Jednocześnie, zgodnie z ustawą, pracodawca będzie zobowiązany przedłużyć zatrudnienie  pracownika na kolejne minimum 12 miesięcy. Gdyby dalsze zatrudnienie pracownika było niemożliwe, urząd pracy skieruje na jego miejsce kolejną osobę. W drugim roku pracy wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe od minimalnego wynagrodzenia. Decyzja o ewentualnej podwyżce pensji będzie leżała w gestii pracodawcy.

Praca dla młodych za 3 mld zł

Łącznie ustawa „Praca dla Młodych” pochłonie około 3 mld złotych. Jak przedstawiają prognozy, zapewni ona szansę wielu młodym Polakom, dając im możliwość wejścia na rynek pracy i zdobycia odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Komentarze

Adam Marecki 01 Lutego, 2016 (15:06)

Zawsze coś, przedsiębiorcom to pomoże w wyszkoleniu pracowników i pokryciu kosztów tego szkolenia. Obie strony zyskają, pracodawca przeszkolonego pracownika a pracownik doświadczenie i pracę.


Dodaj nowy komentarz