To ogłosznie zostało przeniesione do archiwum i nie ma możliwości by na nie aplikować

INSPEKTOR / SPECJALISTA w Dziale Organizacyjno-Prawnym i Kontroli SZPZLO Warszawa-Mokotów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Stanowisko: Specjalista
 • Region: mazowieckie
 • Wykształcenie: Wyższe II stopnia (mgr)
 • Rodzaj pracy: Pełny etat
 • Doświadczenie: Poniżej 1 roku
 • Branża: Administracja biurowa, Prawo, Medycyna
 • Kraj: Polska

INSPEKTOR / SPECJALISTA w Dziale Organizacyjno-Prawnym i Kontroli
Pracodawca: SZPZLO Warszawa-Mokotów
Kraj: Polska , Region: mazowieckie

INSPEKTOR / SPECJALISTA w Dziale Organizacyjno-Prawnym i Kontroli

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie rejestru i zbioru umów Zespołu (w tym także Centralnego Rejestru Umów).
 2. Prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń Dyrektora Zespołu i ich aktualizacja.
 3. Przygotowywanie zarządzeń według projektów sporządzonych przez inne osoby odpowiedzialne i umieszczenie ich treści w Intranecie.
 4. Prowadzenie zbioru aktów wewnętrznych Zespołu oraz opracowywanie ich aktualizacji.
 5. Przygotowywanie projektów pism wewnętrznych i zewnętrznych na polecenie bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora.
 6. Prowadzenie zmian związanych z rejestrem Zespołu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, GUS, KRS.
 7. Przeprowadzanie kontroli zgodnie planem kontroli oraz kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora.
 8. Opracowywanie projektów zmian regulaminów obowiązujących w Zespole i zamieszczanie ich w Intranecie.
 9. Śledzenie zmian w przepisach prawnych i informacji dotyczących działalności Zespołu na stronach internetowych właściwych instytucji (NFZ, MZ, Urząd m.st. Warszawy) oraz publikacja ich w Intranecie.
 10. Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (NFZ, Biuro Audytu, UM, BPZ, Sanepid i inne) na polecenie bezpośredniego przełożonego.
 11. Wykonywanie innych czynności i prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora.
 12. Obsługa Rady Społecznej (m.in. organizacja spotkań Rady Społecznej i głosowania on-line, przygotowywanie m.in.: zaproszeń, wniosków oraz projektów uchwał).
 13. Organizowanie i protokołowanie innych zleconych spotkań Dyrektora m.in. ze związkami zawodowymi, kolegia z kierownikami, kolegia dyrektorskie i inne.
 14. Współpraca z koordynatorem ds. kontroli zarządczej i ryzyka w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Zespole.
 15. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom i innym uprawnionym podmiotom zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami i procedurami.
 16. Przygotowywanie pozwoleń dla przedstawicieli firm farmaceutycznych na odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiana recept zatrudnionych w Zespole.
 17. Współpraca z osobami odpowiedzialnymi w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz sporządzania projektów odpowiedzi.
 18. Administrowanie strony intranetowej Zespołu pod kątem organizacyjno - prawnym we współpracy z osobami odpowiedzialnym za umieszczane w niej treści (m.in. umieszczanie treści informacji, aktualizacja informacji).
 19. Zamieszczanie w intranecie zarządzeń, umów, rejestrów za które odpowiada DOPK i informacji związanych z realizacją zadań przez DOPK.

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagane kwalifikacje:

 • wyższe wykształcenie - pożądane - wykształcenie wyższe prawnicze ew. zdrowie publiczne, zarządzanie podmiotami leczniczymi;
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych;
 • biegła obsługa pakietu Office;

Nasza oferta

 • umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze skanem świadectwa ukończenia szkoły na email do dnia 30 czerwca 2017 r. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Do oferty (CV) proszę dołączyć zdjęcie.

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie:

CV

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).

Podobne oferty pracy