Wyszukaj spośród 18099 ogłoszeń o pracę

Główny Specjalista w Wydziale Kontrolingu

Data: 24-09-2018, do końca 7 dni
Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Głównego Specjalisty w Wydziale Kontrolingu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie analizy oraz kontrolowanie kosztów i przychodów firmy,
 • udział w rozliczaniu kosztów oraz ich cykliczna aktualizacja,
 • udział w projektowaniu i doskonaleniu metod zarządzania kosztami,
 • opiniowanie inicjatyw oszczędnościowych,
 • weryfikacja księgowań w kontekście wymagań kontrolingu,
 • udział w weryfikacjach danych finansowych i projekcji przekładanych do Wydziału Kontrolingu,
 • sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów finansowych dla potrzeb Zarządu,
 • udział w sporządzaniu i aktualizacji prognoz ekonomicznych,
 • wsparcie w sporządzaniu i aktualizacji planów finansowych (rocznego, wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń),
 • współtworzenie i regularne raportowanie wyników dla potrzeb Zarządu.
Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe(min. licencjat): ekonomia, finanse i matematyka finansowa lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień finansowych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel, mile widziane doświadczenie w pracy z dużą ilością danych,

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, obowiązkowość, skrupulatność, samodzielność, dobra organizacja pracy, zdolność logicznego myślenia,
 • łatwość komunikacji oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze kontrolingu lub księgowości,
Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Wysokie wynagrodzenie

Przyjazna atmosfera

Umowa o pracę
Dodatkowe informacje

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres rekrutacja-szczecin@wody.gov.pl albo pocztą lub złóż osobiście Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z dopiskiem: np. „Praca – Wydział Kontrolingu – główny specjalista 23/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 12.10.2018 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta jest ważna jeszcze 7 dni

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5.  Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 12.12.2018 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. ​Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. ​Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Informacje o pracodawcy


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Stanowisko: Główny Specjalista w Wydziale Kontrolingu, Szczecin


.

Oferta jest ważna jeszcze 7 dni

Aplikuj teraz

http://www.kzgw.gov.pl

Inne ogłoszenia pracodawcy

Praca w mieście

Warszawa 451
Wrocław 143
Kraków 107
Łódź 80
Zobacz więcej

Rekrutują z Szukampracy.pl
Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy