Wyszukaj spośród 8402 ogłoszeń o pracę

Ślusarz konstrukcyjny

Data: 17-08-2018, do końca 25 dni
Lokalizacja:

MADRO Kraków Sp. z o.o. należy do Grupy Sobiesław Zasada S.A.. Spółka specjalizuje się od 1948r. w produkcji maszyn dla drogownictwa i innych gałęzi przemysłu. Po zmianie lokalizacji w 2007r. na Niepołomice koło Krakowa Spółka przeszła kompletną restrukturyzację i została dostosowana do obecnych wymagań rynku. Wprowadziła do swojej oferty szeroką gamę suszarek bębnowych do różnych mediów. Projektuje i wykonuje urządzenia pod indywidualne wymagania klientów. Produkcja realizowana jest w nowoczesnym zakładzie w Niepołomicach, wyposażonym w nowe maszyny i urządzenia.


Opis stanowiska

 • wykonywanie konstrukcji stalowych i detali na podstawie powierzonego rysunku technicznego
 • wykonywanie prac montażowych konstrukcji stalowych

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub zawodowe
 • umiejętność szczepiania konstrukcji metodą MAG 135
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenie średnie lub zawodowe
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność
 • sumienność i rzetelność
 • dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy

 • ciekawą i stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • umowę o prace na pełen etat
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji
 • możliwość szybkiego podjęcia pracy
 • pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, paczki, bony pieniężne, dofinansowanie do kart MultiSport)

Przyjazna atmosfera

Sprzęt do pracy

Umowa o pracę

karta Multisport
Dodatkowe informacje

INFORMACJE DLA KANDYDATA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Madro Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy: 32-005), przy ulicy Fabrycznej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000120733, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 190.205.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP: 679-00-84-424, numerem REGON: 001296557 („Administrator”).
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 12-411-60-66 lub elektronicznie pod adresem e-mail: kadry@madro.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wybranej przez Panią/Pana rekrutacji.
  • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci:
   •  imię (imiona) i nazwisko,
   • data urodzenia,
   • adres do korespondencji,
   • adres poczty elektronicznej albo numer telefonu,
   • wykształcenie,
   • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 

jest przepis prawa, art. 221 § 1 kodeksu pracy.
 

 • Podstawą przetwarzania innych podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Pani/Pana zgoda. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.
 • Może Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także w przyszłych rekrutacjach. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usług informatyczne, serwisowe, księgowe, hostingowe, ochroniarskie.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: do czasu zakończenia rekrutacji lub zgodnie z wyrażoną zgodą, maksymalnie do 3 lat od daty udzielenia zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.  
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi włączenie Pani/Pana w proces rekrutacji. Przesłanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 kodeksu pracy bez udzielenia jednoczesnej zgody na ich przetwarzanie, także uniemożliwi włączenie Pani/Pana do procesu rekrutacji. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, umożliwi włączenie Pani/Pana tylko w wybraną rekrutację.
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres lub e-mail Administratora, podane powyżej.

Oferta jest ważna jeszcze 25 dni

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Madro Kraków Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych innych niż zawarte w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „ŚLUSARZ KONSTRUKCYJNY”.”
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Madro Kraków Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”
Branża: Budownictwo
Branża: Praca fizyczna
Branża: Przemysł / Produkcja
Branża: Pozostałe

Informacje o pracodawcy


Madro Kraków Sp. z o.o.


Stanowisko: Ślusarz konstrukcyjny,


.

Oferta jest ważna jeszcze 25 dni

Aplikuj teraz

Osoba odpowiedzialna za rekrutację

Monika Wakszyńska

kadry@madro.pl

124116066

http://www.madro.pl

Inne ogłoszenia pracodawcy

Praca w mieście

Warszawa 473
Wrocław 169
Kraków 140
Poznań 109
Zobacz więcej

Z nami rekrutują
Firmy, którym warto zaufać