Wyszukaj spośród 24406 ogłoszeń o pracę

Zakończono okres publikacji Ogłoszenia. Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą

samodzielny księgowy

Data: 02-12-0002, do końca 561 dni
Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca samodzielny księgowy

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Sp. z o.o. to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa będąca następcą prawnym byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”, istniejącego na polskim rynku od 30 września 1981 r. W portfolio wydawnictwa znajdują się obecnie tytuły prasowe – miesięcznik „Detektyw”, kwartalniki „Detektyw Wydanie Specjalne” i „Detektyw Extra” oraz strona internetowa – www.magazyndetektyw.pl. Wydawnictwo zdobyło sobie pewne miejsce na rynku czasopism o tematyce sensacyjno-kryminalnej, a jego sztandarowy produkt - Detektyw, cieszy się coraz większym uznaniem odbiorców.  Spółka kontynuuje pracę nad rozwojem tytułów znajdujących się dotąd w jej  portfolio i podejmuje prace na nowymi projektami. Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Sp. z o.o. to nie tylko działalność wydawnicza. Spółka od kilkunastu lat zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami i wynajmuje stanowiący jej własność biurowiec położony w samym centrum Warszawy.


Opis stanowiska
 • prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo–księgowych oraz sprawozdawczości Spółki;
 • organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności Spółki;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej;
 • dostosowywanie systemu księgowego Spółki do aktualnych wymogów prawnych (polityka rachunkowości);
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w spółkach Skarbu Państwa
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych (w tym Informacji Kwartalnej dla właściciela) oraz sprawozdań (w tym: VAT, PIT, WZS, CIT, ZUS, GUS i inne obowiązujące)
 • sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Spółki, planów strategicznych i cyklicznych raportów z ich wykonania,
 • wsparcie merytoryczne członków zespołu,
 • wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Spółki poprzez dostarczanie Zarządowi Spółki aktualnej, rzetelnej informacji o stanie finansowym Spółki, odstępstwach od zaplanowanego budżetu, prognoz oraz spodziewanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych;
Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub równorzędnym, w spółkach z o.o. w tym przygotowanie minimum dwóch sprawozdań finansowych jako osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie;
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy VAT, przepisów dotyczących podatków oraz ubezpieczeń społecznych oraz płacowych;
 • znajomość środowiska MS Office, w tym biegłą obsługę komputera i programu księgowego Sage Symfonia, przesyłu elektronicznego, bankowości elektronicznej
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.
Dodatkowe informacje
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 101, poz. 926, ze zmianami);
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
Wymagane języki

polski

Oferta jest ważna jeszcze 561 dni

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).


Szukasz pracy jako samodzielny księgowy

Oferta pracy na stanowisku: samodzielny księgowy w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita" Sp. z o.o. lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy samodzielny księgowy Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko samodzielny księgowy, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita" Sp. z o.o. praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Publikują ogłoszenia o pracy na Szukampracy.pl

Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy

Aktualności z rynku ofert pracy

Bieżące informacje z rynku pracy i porady dla szukających pracy

Pracodawcy coraz bardziej wrażliwi na internetową krytykę
Pracownicy krytykujący swoich pracodawców w internecie mogą zostać uznani za osoby
05/02/2019
Pracownicy na wagę złota. Spory wzrost wynagrodzeń w 2018 roku.
O ponad 7% wzrosły wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim roku. Eksperci
04/02/2019
Skuteczny onboarding, czyli kilka słów o wdrażaniu nowego pracownika
Czym jest onboarding? Słowo to pochodzi z języka angielskiego. „On board” znaczy po
31/01/2019
Zobacz wszystkie