Architekt IT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa Wynagrodzenie do negocjacji

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub zarządzania architekturą IT lub administrowania systemami
 • minimum 5 lat stażu pracy

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (informatyka, techniczne)

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień architektury rozwiązań SI
 • znajomość narzędzia SPARX Enterprise Architect lub innego typu CASE
 • znajomość notacji UML
 • znajomość narzędzi pakietu MS Office
 • podstawowa wiedza nt. wyceny inicjatyw IT
 • znajomość zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA)
 • doświadczenie w pracy z systemami bazodanowymi
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność prowadzenia dyskusji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • zapewnia zgodność przedsięwzięć z pryncypiami architektonicznymi Zakładu poprzez doradztwo dla biznesu na etapie inicjowania potrzeb biznesowych i realizacji zmian IT w Zakładzie
 • opiniuje potrzeby biznesowe pod kątem wpływu na architekturę IT z uwzględnieniem kierunków rozwoju systemów informatycznych w ZUS
 • opracowuje i aktualizuje zasady i wytyczne w zakresie projektowania rozwiązań w systemach informatycznych oraz procesach związanych z utrzymaniem i rozwojem architektury IT
 • określa zależności pomiędzy projektami i nowo zgłoszonymi potrzebami biznesowymi w celu wykrycia pól do optymalizacji działań i synergii zmierzających do ekonomicznego wydatkowania środków budżetu ZUS
 • opracowuje i egzekwuje stosowanie: standardów architektonicznych dla środowiska IT oraz pryncypiów i procesów zarządzania architekturą IT, utrzymania i aktualizacji repozytoriów architektonicznych i analitycznych.

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 751825
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty 21 stycznia 2020 roku

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa


Dodatkowe informacje

 • umowa na czas zastępstwa
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • złożonych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.


Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
 • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Architekt IT

Jaka oferta pracy na stanowisku: Architekt IT w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Architekt IT Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Architekt IT, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Zakład Ubezpieczeń Społecznych praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Podobne ogłoszenia


WK - Technology Project Manager

Warszawa, mazowieckie