Stanowisko ds. analityki funduszy, analiz i organizacji

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie
Praca Stanowisko ds. analityki funduszy, analiz i organizacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • koordynuje opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych przekazanych przez inne komórki organizacyjne Centrali
 • koordynuje działania związane z opracowaniem projektów dokumentów składających się na opis procesów poziomu drugiego wskazanych w Architekturze zarządczej, związanych m.in. z dokonywaniem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu składek na FUS, FEP i nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do windykacji, realizacją projektów oraz monitoruje ich realizację - w obszarach nadzorowanych przez Departament
 • opracowuje i analizuje raporty i zestawienia tworzone na szczeblu Centrali, stanowiące podstawę zapisów księgowych w księdze głównej w zakresie FUS, FEP i FAL
 • przygotowuje wskaźniki oceny TJO i kwartalnych ocen oddziałów ZUS, w tym przygotowuje wnioski i zalecenia na jej tle
 • Wyposażenie stanowiska pracy:
  • sprzęt komputerowy,
  • sprzęt biurowy.
Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy
 •  Niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (matematyka, ekonomia, ekonometria, informatyka lub pokrewne)
  • minimum 3 lata stażu pracy
 • Pożądane:
  • wykształcenie wyższe magisterskie (matematyka, statystyka, rachunkowość, zarządzanie, ekonomia, ekonometria, statystyka, informatyka lub pokrewne)
  • minimum 3 lata pracy w księgowości lub minimum 1 rok pracy związanej ze sporządzaniem sprawozdawczości statystycznej
 • Wymagania dodatkowe
  • znajomość obsługi programu MS Excel na poziomie zaawansowanym
  • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  • terminowość i rzetelność
  • samodzielność i odpowiedzialność
  • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
  • działanie procesowe/nastawienie na proces
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • stanowczość/pewność siebie
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność poprawnego wnioskowania
  • umiejętność stosowania przepisów
Warunki wykonywania pracy:
 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 •  konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze,
 • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe Informacje

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 745949
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce "Wymagana klauzula")
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia

Termin, do którego należy składać dokumenty 25 września 2019 roku

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Miejsce składania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa


Dodatkowe informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata z zakresu umiejętności obsługi MS Excel
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • złożonych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • do udziału w rekrutacji zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oferta jest ważna jeszcze 124 dni


Szukam pracy Warszawa, Szukam pracy Wrocław, Szukam pracy Kraków, Szukam pracy Łódź, Szukam pracy Szczecin, Oferty pracy Gdynia, Ogłoszenia Gdańsk, Szukam pracy Poznań, Ogłoszenia Au Pair Opieka nad dzieckiem, Kalkulator brutto-netto, Wyszukiwarka ofert, kariera medycyna, kariera budownictwo, Praca Administracja biurowa, Branża bankowość, pracuj w call center, Pracuj w energetyka, Pracuj w Handel, oferty pracy fizyczna, Praca na magazynie, Ogłoszenia w marketingu, Kariera Olsztyn, Szukampracy Katowcie, Kariera Bydgoszcz, Praca Białystok

Gdzie szukać pracy jako Stanowisko ds. analityki funduszy, analiz i organizacji

Jaka oferta pracy na stanowisku: Stanowisko ds. analityki funduszy, analiz i organizacji w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Stanowisko ds. analityki funduszy, analiz i organizacji Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Stanowisko ds. analityki funduszy, analiz i organizacji, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Zakład Ubezpieczeń Społecznych praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.