Zakończono okres publikacji Ogłoszenia. Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą

Biegły rewident

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie;

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Biegłego rewidenta w Biurze ZG PZW w Warszawie.

Miejsce Pracy: Biuro ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa.


Do zadań Biegłego rewidenta, w szczególności należeć będzie:
 • badanie sprawozdań finansowych oraz przeglądy sprawozdań jednostek organizacyjnych stowarzyszenia,
 • prowadzenie audytów finansowych,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • współpraca z zespołem pracowników,
 • nadzorowanie i koordynowanie procesu badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych zleceń audytorskich,
 • sprawowanie nadzoru nad projektami audytorskimi,
 • sprawowanie nadzoru i prowadzenie dokumentacji majątku trwałego,
 • podpisywanie opinii i raportów z badania oraz innych usług audytorskich,
 • składanie cyklicznych raportów do Zarządu,
 • uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych,
 • odpowiedzialność za budowanie i utrzymanie relacji z jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Uprawnień Biegłego Rewidenta,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku,
 • Praktycznej znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu prawa majątkowego i prawa budowlanego, będzie dodatkowym atutem,
 • Wiedzy i doświadczenia w zakresie działalności stowarzyszeń,
 • Poczucia obowiązku, konsekwencji w działaniu,
 • Dużej dyspozycyjności (częste wyjazdy służbowe),
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy z zespołem,
 • Umiejętności obsługi komputera (pakiet Office)
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy
 • Pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie,
 • Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze lub na część etatu,
 • Szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe.
Dodatkowe informacje

Niezbędne dokumenty i oświadczenia

 

I etap

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Biegły Rewident.

 

II etap

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Rewidenta;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Oferta jest ważna jeszcze 106 dni

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV
Wymagane dokumenty aplikacyjne: List motywacyjny

Gdzie szukać pracy jako Biegły rewident

Jaka oferta pracy na stanowisku: Biegły rewident w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Polski Związek Wędkarski lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy. Szukam pracy jako Biegły rewident Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Biegły rewident, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Polski Związek Wędkarski praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.