Wyszukaj spośród 9776 ofert pracy

Biegły rewident

Lokalizacja: Warszawa , mazowieckie;

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Biegłego rewidenta w Biurze ZG PZW w Warszawie.

Miejsce Pracy: Biuro ZG PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa.


Do zadań Biegłego rewidenta, w szczególności należeć będzie:
 • badanie sprawozdań finansowych oraz przeglądy sprawozdań jednostek organizacyjnych stowarzyszenia,
 • prowadzenie audytów finansowych,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • współpraca z zespołem pracowników,
 • nadzorowanie i koordynowanie procesu badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych zleceń audytorskich,
 • sprawowanie nadzoru nad projektami audytorskimi,
 • sprawowanie nadzoru i prowadzenie dokumentacji majątku trwałego,
 • podpisywanie opinii i raportów z badania oraz innych usług audytorskich,
 • składanie cyklicznych raportów do Zarządu,
 • uczestnictwo w konsultacjach merytorycznych,
 • odpowiedzialność za budowanie i utrzymanie relacji z jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Uprawnień Biegłego Rewidenta,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku,
 • Praktycznej znajomości polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu prawa majątkowego i prawa budowlanego, będzie dodatkowym atutem,
 • Wiedzy i doświadczenia w zakresie działalności stowarzyszeń,
 • Poczucia obowiązku, konsekwencji w działaniu,
 • Dużej dyspozycyjności (częste wyjazdy służbowe),
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy z zespołem,
 • Umiejętności obsługi komputera (pakiet Office)
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy
 • Pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie,
 • Możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze lub na część etatu,
 • Szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe.
Dodatkowe informacje

Niezbędne dokumenty i oświadczenia

 

I etap

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Biegły Rewident.

 

II etap

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Rewidenta;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Oferta jest ważna jeszcze 15 dni

Aplikując na powyższą ofertę pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal szukampracy.pl (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że realizacja celu przetwarzania moich danych osobowych może wymagać udostępnienia ich innym podmiotom. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych w celu ich przetwarzania jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania. Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie klikaj na przycisk APLIKUJ


Szukasz pracy jako Biegły rewident

Oferta pracy na stanowisku: Biegły rewident w miejscowości: Warszawa jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Polski Związek Wędkarski lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy Biegły rewident Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Biegły rewident, praca w Warszawa dopasowana do Twoich wymagań.Polski Związek Wędkarski praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy
Polski Związek Wędkarski


Praca Biegły rewident, Warszawa


Oferta jest ważna jeszcze 15 dni Aplikuj teraz
Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie o prace

Marcin Mizieliński

sekretariat@zgpzw.pl

22 620 89 66

http://www.pzw.org.pl