Wyszukaj spośród 18757 ogłoszeń o pracę

Specjalista ds. wód podziemnych w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami

Data: 09-01-2019, do końca 17 dni
Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wykonywanie kontroli gospodarowania wodami, w tym w szczególności w zakresie korzystania z wód podziemnych i utrzymania obiektów służących do ujmowania wód podziemnych w regionie wodnym,
 • identyfikacja problemów związanych z zasobami i korzystaniem z wód podziemnych w regionie wodnym, w tym sporządzanie opinii merytorycznych z zakresu wód podziemnych dla potrzeb realizowanych przez Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami zadań,
 • przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją przypisanych zadań,
 • zakładanie i prowadzenie akt spraw wraz z metryką sprawy,
 • współpraca merytoryczna w ocenie innych zagadnień, pojawiających się w toku prowadzonych przez Wydział prac,
 • wykonywanie zadań zleconych przez kierownika Wydziału,
 • uczestnictwo w szkoleniach, zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, grupach roboczych, wyjazdach technicznych i studialnych związanych z działalnością RZGW w Szczecinie.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w obszarze: hydrogeologii, geologii, budownictwa wodnego, inżynierii wodnej i ochrony środowiska,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej,
 • znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie co najmniej ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne oraz rozporządzeń wykonawczych z nimi związanych,
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność (praca w terenie)
 • Wymagania dodatkowe: doświadczenie  zawodowe związane z gospodarką wodną, budownictwem wodnym w szczególności w zakresie wód podziemnych, umiejętność rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole, obsługa pakietu Microsoft Office.
Oferujemy
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 


Przyjazna atmosfera

Umowa o pracę
Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Oferta jest ważna jeszcze 17 dni

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.03.2019

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.


Szukasz pracy jako Specjalista ds. wód podziemnych w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami

Oferta pracy na stanowisku: Specjalista ds. wód podziemnych w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami w miejscowości: Szczecin jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy Specjalista ds. wód podziemnych w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalista ds. wód podziemnych w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami, praca w Szczecin dopasowana do Twoich wymagań.Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego


Praca Specjalista ds. wód podziemnych w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami, Szczecin


.

Oferta jest ważna jeszcze 17 dni

Aplikuj teraz

Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie o prace

Agnieszka Kassyk

Kandydaci-Szczecin@wody.gov.pl

914411251

http://www.rzgw.szczecin.pl

Inne ogłoszenia pracodawcy

Praca w mieście

Warszawa 384
Wrocław 166
Kraków 162
Poznań 99
Zobacz więcej

Rekrutują z Szukampracy.pl
Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy