Wyszukaj spośród 17462 ogłoszeń o pracę

Specjalisty ds. zasobów i korzystania z wód podziemnych w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Data: 04-01-2019, do końca 14 dni
Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania wodami, w tym w szczególności wodami podziemnymi w regionie wodnym w odniesieniu do wielkości zasobów, różnych sposobów korzystania z wód oraz urządzeń wodnych związanych z wodami podziemnymi,
 • pozyskiwanie, przygotowywanie i aktualizacja danych i materiałów wraz z ich oceną w zakresie ilości i jakości zasobów oraz korzystania z wód podziemnych, w szczególności zawartych w bazach analogowych oraz cyfrowych systemu informacyjnego gospodarki wodnej,
 • identyfikacja problemów związanych z zasobami i korzystaniem z wód podziemnych w regionie wodnym,
 • przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją przypisanych zadań,
 • zakładanie i prowadzenie akt spraw wraz z metryką sprawy,
 • współpraca merytoryczna w ocenie innych zagadnień, pojawiających się w toku prowadzonych przez Wydział prac,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi RZGW w Szczecinie,
 • współpraca w przygotowywaniu materiałów sprawozdawczych oraz materiałów do aktualizacji stron www. i Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  w części dotyczącej wykonywanych zadań,
 • wykonywanie zadań zleconych przez kierownika Wydziału,
 • uczestnictwo w szkoleniach, zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, grupach roboczych, wyjazdach technicznych i studialnych związanych z działalnością RZGW w Szczecinie.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk o ziemi, kształtowania i ochrony środowiska,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej,
 • znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie co najmniej ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne oraz rozporządzeń wykonawczych z nimi związanych,
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe profilowane z zakresu hydrogeologii, geologii, umiejętność obsługi systemu GIS (ArcGIS), umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX lub Legalis.
Oferujemy
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Przyjazna atmosfera

Umowa o pracę
Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Oferta jest ważna jeszcze 14 dni

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia: 31.01.2019

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 


Szukasz pracy jako Specjalisty ds. zasobów i korzystania z wód podziemnych w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Oferta pracy na stanowisku: Specjalisty ds. zasobów i korzystania z wód podziemnych w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami w miejscowości: Szczecin jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy Specjalisty ds. zasobów i korzystania z wód podziemnych w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalisty ds. zasobów i korzystania z wód podziemnych w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami, praca w Szczecin dopasowana do Twoich wymagań.Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Informacje o pracodawcy


Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego


Praca Specjalisty ds. zasobów i korzystania z wód podziemnych w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami, Szczecin


.

Oferta jest ważna jeszcze 14 dni

Aplikuj teraz

Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie o prace

Agnieszka Kassyk

Agnieszka.Kassyk@wody.gov.pl

914411251

http://www.rzgw.szczecin.pl

Inne ogłoszenia pracodawcy

Praca w mieście

Warszawa 354
Kraków 147
Wrocław 144
Poznań 89
Zobacz więcej

Rekrutują z Szukampracy.pl
Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy