Wyszukaj spośród 24604 ogłoszeń o pracę

Zakończono okres publikacji Ogłoszenia. Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą

Specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Data: 09-11-2018, do końca 76 dni
Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie
Praca Specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!


Opis stanowiska
 • prowadzenie systemu informacyjnego gospodarowania wodami w regionie wodnym,
 • udostępnianie informacji oraz naliczanie opłat za udostępnianie informacji,
 • pozyskiwanie danych od podmiotów i organów zobowiązanych do przekazywania danych Wodom Polskim przepisami ustawy,
 • koordynacja prac komórek organizacyjnych zarządów zlewni w zakresie wytwarzania danych na potrzeby Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej w ramach prac własnych,
 • gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie informacji na potrzeby planowania przestrzennego i gospodarowania wodami,
 • prowadzenie analiz przestrzennych, przetwarzanie danych GIS z wykorzystaniem posiadanych systemów informacji przestrzennej,
 • przygotowywanie projektów pism związanych z realizacją przypisanych zadań,
 • zakładanie i prowadzenie akt spraw wraz z metryką sprawy,
 • współpraca merytoryczna w ocenie innych zagadnień, pojawiających się w toku prowadzonych przez Wydział prac,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi RZGW w Szczecinie.
Wymagania
 • wyższe w obszarze hydrogeologii, geologii, inżynierii wodnej,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej w administracji publicznej lub w innych instytucjach i podmiotach, na stanowisku, które wymagało znajomości i umiejętności stosowania m.in. przepisów prawa: wodnego, geologicznego, ochrony przyrody i środowiska,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne; Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.  Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie  zawodowe związane z gospodarką wodną, w szczególności w sferze administracji publicznej,
 • znajomość i umiejętność obsługi jednego z geograficznych systemów informacji geograficznej (dodatkowy atutem będzie znajomość ESRI ArcGIS Desktop),
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa pakietu Microsoft Office.
Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.01.2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres rekrutacja-szczecin@wody.gov.pl, albo pocztą na adres Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin lub złóż osobiście z dopiskiem: np. „Praca – Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami – specjalista 32/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 23.11.2018 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta jest ważna jeszcze 76 dni

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).


Szukasz pracy jako Specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Oferta pracy na stanowisku: Specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w miejscowości: Szczecin jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy Specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, praca w Szczecin dopasowana do Twoich wymagań.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Publikują ogłoszenia o pracy na Szukampracy.pl

Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy

Aktualności z rynku ofert pracy

Bieżące informacje z rynku pracy i porady dla szukających pracy

Zmiana zasad reprezentatywności związków zawodowych w 2019 roku
Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy progi, jak i zasady ustalania, określające czy
21/02/2019
Pracodawcy coraz bardziej wrażliwi na internetową krytykę
Pracownicy krytykujący swoich pracodawców w internecie mogą zostać uznani za osoby
05/02/2019
Pracownicy na wagę złota. Spory wzrost wynagrodzeń w 2018 roku.
O ponad 7% wzrosły wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim roku. Eksperci
04/02/2019
Zobacz wszystkie