Wyszukaj spośród 18341 ogłoszeń o pracę

Zakończono okres publikacji Ogłoszenia. Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą

Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Data: 07-11-2018, do końca 43 dni
Lokalizacja: Szczecin , zachodniopomorskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!


Opis stanowiska
 •  opracowywanie opinii w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków,
 • przygotowanie i prowadzenie spraw i postępowań administracyjnych związanych z zagospodarowaniem obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego oraz innych związanych z ochroną przed powodzią, z wykorzystaniem narzędzia GIS;
 •  udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów planistycznych związanych z ochroną przed powodzią i suszą;
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami krajowymi,
 • prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień,
 • przetwarzanie otrzymywanych informacji oraz praca w środowisku GIS
 • archiwizacja prowadzonych spraw.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe, kierunek: gospodarka wodna, budownictwo, inżynieria środowiska,  zagospodarowanie przestrzenne,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej,
 • znajomość przepisów ustawy prawo wodne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego oraz pozostałych przepisów  niezbędnych do wykonywania zadań,
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, w szczególności oprogramowania GIS (ARC GIS),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.01.2019 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres rekrutacja-szczecin@wody.gov.pl albo pocztą lub złóż osobiście Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z dopiskiem: np. „Praca – Wydział Koordynacji ochrony Przed Powodzią i Suszą - specjalista 31/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 20.11.2018 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta jest ważna jeszcze 43 dni

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).


Szukasz pracy jako Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Oferta pracy na stanowisku: Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą w miejscowości: Szczecin jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą, praca w Szczecin dopasowana do Twoich wymagań.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.

Rekrutują z Szukampracy.pl
Firmy, którym warto zaufać jeżeli poszukujesz pracy

Aktualności z rynku pracy
Bieżące informacje z rynku pracy i porady dla szukających pracy

Chcesz przejść na samozatrudnienie? Zobacz co utracisz
Spora liczba pracowników w Polsce postanawia zrezygnować z etatu, by pracować na rzecz
17/01/2019
Emeryci na ratunek gospodarce
  Z roku na rok rośnie liczba osób, które pozostają na rynku pracy mimo wejścia
15/01/2019
Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy problemem dla rządowych instytucji
Ostatnimi czasy sytuacja na polskim rynku pracy regularnie się poprawia. Okazuje się
14/01/2019
Zobacz wszystkie