Pracownik gospodarczy zakres obowiązków

Pracownik gospodarczy zakres obowiązków

1 kwietnia 2018 0 Autor Szukampracy.pl
Podziel się z innymi

Osoba zatrudniona na stanowisku robotnika gospodarczego dba o porządek oraz wykonuje proste naprawy wewnątrz i na zewnątrz obiektu, to tzw. „złota rączka” – wskazane jest posiadanie uzdolnień technicznych i predyspozycji do prac manualnych. Czym dokładnie charakteryzuje się ten zawód oraz jaki jest przykładowy zakres obowiązków?

Robotnik gospodarczy – opis stanowiska

Kod zawodu: 515303, charakter pracy: usługowy. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Wymagane kompetencje można nabyć w drodze przyuczenia bezpośrednio na stanowisku, a także w drodze zdobywanych doświadczeń w toku pracy.

Wykonujący zawód pracownika gospodarczego powinien znać i rozumieć podstawowe fakty, pojęcia i zależności oraz elementarne uwarunkowania wynikające ze specyfiki profesji, a w zakresie umiejętności powinna być to osoba potrafiąca wykonywać nieskomplikowane prace według prostej instrukcji oraz rozwiązywać typowe problemy w zakresie wykonywania prac porządkowych. Wszelkie materiały (w tym ubiór BHP) związane z tym stanowiskiem pracy można znaleźć i porównać na Vendoria.pl.

Miejsce wykonywania obowiązków robotnika gospodarczego, to wskazane pomieszczenia oraz bezpośredni teren wokół budynku. Obowiązki na tym stanowisku zaliczane są do kategorii średnio ciężkich, przeważają zadania wymagające dobrej sprawności fizycznej.

Zadania zawodowe na stanowisku pracownika gospodarczego

 

 1. Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku i w jego otoczeniu, m.in:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych, jak malowanie drzwi i okien, malowanie poręczy, ogrodzeń, itp.
 • dobieranie maszyn, urządzeń i narzędzi do realizacji powierzonych zadań gospodarczych i naprawczych
 • w okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich solą i piaskiem
 • oznaczanie taśmą ostrzegawczą miejsc niebezpiecznych

 1. Obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego do pracy, m.in:
 • dobieranie odpowiednich maszyn i urządzeń oraz narzędzi do porządkowania obejścia, dotyczy w szczególności sprzętu jak zamiatarki, odśnieżarki, taczki, miotły, grabie, szpadle, łopaty, widły
 • utrzymywanie w należytym stanie sprzętu technicznego służącego do utrzymania porządku
Zobacz  Czy przedsiębiorstwa chętniej korzystają z możliwości prowadzenia akt pracowniczych w wersji cyfrowej?

 1. Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu,in:
 • odczytywanie wskazań urządzeń kotłowniczych, liczników prądu, gazu i wody
 • wykonywanie prostych napraw instalacji wodnej i kanalizacyjnej
 • sprawdzanie działania aparatury kotłowniczej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń znajdujących się w budynkach

 1. Wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

 1. Pielęgnowanie zieleni, m.in:
 • posługiwanie się sprzętem mechanicznym przeznaczonym do pielęgnacji zieleni oraz narzędziami ręcznymi
 • nawożenie i podlewanie roślin
 • cięcie żywopłotów
 • rozpoznanie drzew stwarzających zagrożenie
 • zabezpieczanie roślin przed mrozami
 • konserwacja wykorzystywanego sprzętu technicznego m.in. do pielęgnacji trawników, rabat, żywopłotów, drzew i krzewów.

 1. Organizowanie stanowiska pracy, a także wykonywanie prac zgodnie z przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Praca w charakterze pracownika gospodarczego – konieczne predyspozycje

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna być samodzielna, gotowa do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych, a także nastawiona na wykonywanie zleconych zadań i podporządkowanie względem przełożonych.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]